Zencefil nedir? Zencefilin tarihi.

0
108

Zencefilin tarihçesi.
İngilızce’de Ginger, Fransızca’da Gingenbre olarak isimlendirilen Zingiber bitkisi, Türkçe’de Zencefil olarak tanınmaktadır.

Her konuda olduğu gibi, bu bitkinin özgeçmişi­ne ve hakkında söylenenlere kısaca değinmek fay­dalı olacaktır.

Bitki aşağı yukarı hristiyanlığın doğmasıyla ilk defa Avrupa’ya getirilmiştir. M.S. I. yüzyılın ortala­rında yaşayan Dioskurides ise zencefil için şunları yazmış: “Zencefil Arap yarımadasında daha sık ye­tişen, kendine özel bir bitkidir. Bu bitkinin taze otu kaynatılarak kullanıldığı gibi, içeceklere ve pişmiş ye­meklerin içine karıştıra bilir. Bitkinin kökleri ”Cyperotu” gibi küçük, beyaz ve nefis kokuludur, biber gibi de lezzetlidir. Zencefil ısıtılırsa, mide sağ­lığına çok iyi gelir, sindirimi kolaylaştırır. Zehirlere karşı panzehir, olarak da kullanılan bu bitkinin etki­si biber ile benzerlik gösterir”. Plinus da zencefilin Arabistan’da yetiştiğini iddia edenlerdendir. Yani zencefil de karabiber, tarçın gibi arap tüccarları tarafından Hindistan orta Akdeniz ülkelerine getirilen ticaret mallarından biridir. Ve Marco Polo, Antonia Pigafetta ve Ferdinand Magellan bu bitkinin dünya turuna refakat ederek, hakkındaki bilgileri yaymış­lardır.

Zencefilin tam olarak tanıtımını yapmak istersek, bu bitkinin bir ağaç meyvesi değil, bilakis bir dal (kök) parçası olduğunu söyleyebiliriz. Bu dal parçası, kök sürgünlerinden sürer ve yaklaşık bir karış boyunda şeker kamışının fidesine benzer. Yaprakları da ay­nen şeker kamışının yapraklarına benzemekle bir­likte, biraz daha dardır. Sürgünlerinin hiçbir ekonomik değeri yoktur. Ticarette değer gören kıs­mı zencefilin kökleridir. Bu kökler etli ve başparmak kalınlığında olup, geyik boynuzu gibi dallanır.

Batı Hindistan’dan sonra 16. yüzyılın başların­da İspanya’ya merhaba diyen zencefil, burada da hızlı bir şekilde İspanyol adalarına yayılma göster­miştir. 1547 yıllarında Batı Hindistan’dan Jamaika’­ya 1,1 milyon kilogram zencefil ihraç edilmiştir. 1585’ten sonra Santa Domingo, 1645’ten sonra da Barbados, zencefili ihraç eden bölgeler olmuştur.

 

avatar
  Subscribe  
Bildir