Yağlı yiyeceklerin gençler üzerindeki zararları, ergenler üzerindeki etkileri.

0
75

YAĞLI YİYECEKLER ERGENLİĞİ HIZLANDIRIYOR

Genç kadınlar, ergenlik çağına yüzyıl önce­sine göre çok daha erken giriyor. Bilim adamları, beslenmenin ergenliğe geçişte etken olduğunu çok uzun zamandır biliyorlardı. Örneğin, aşırı za­yıf kadınlarda aybaşı hali kesiliyordu; ancak bes­lenmenin hangi bileşkesi önemliydi?

Başlangıçta bilim adamları, tüketilen kalori miktarının çok önemli olduğunu düşünüyorlardı: Aybaşı, genç kadınlarda sadece bu kalori miktarı ve kişinin vücut ağırlığı bir minimum noktaya ulaştığında başlıyordu. Ancak, son zamanlarda yapılan araştırmalar, diyetin içeriğinin burada anahtar olabileceğini gösteriyor. Görünüşe göre bu anahtar ise diyetteki yağ oranıdır.

Atlanta Georgia’da, Yerkes Regional Prima­te Center’dan Susan Schwartz ve arkadaşları, genç dişi maymunlara yağ oranı yüksek diyet uy­gulayarak etkilerini araştırdılar. Üzerinde durduk­iarı şey yağlı diyetlerin, diğer primatlarca üretilen östörojen oranını değiştirdiğinin bilinmesiydi, örne­ğin, yağ oranı yüksek diyetle beslenen şempan­zeler, normal diyetle beslenenlere göre daha yüksek östrojene sahiptiler. Sonuçta, yağlı diyet­ler, hormon düzeylerini değiştirerek ergenliği et­kileyebiliyordu.

Araştırmacılar, 16 ay boyunca, bir grup may­munu verilen kalorinin % 30 ‘dan fazlasını mısır yağının oluşturduğu bir diyete tabi tuttular. Kont­rol grubunu oluşturan maymunlara ise yalnızca % 12 yağlı diyet uygulandı. Bu İki grup, ağırlık ola­rak ve vücutta biriken yağ oranlarında farklılık gös­termediler, ancak ilk grupta, hormon miktarında ve aybaşı başlangıç zamanlarında değişiklikler bulundu.

Yağ oranı yüksek diyetle beslenen hayvan­lar ortalama 27 aylıkken aybaşı durumunu yaşarken, kontrol grubunda bu süre ortalama 31 aya çıktı. Buna ek olarak, ilk gruptaki hayvanların % 80’inde yumurta üretimi erken başlarken, ikinci gruptakilerde bu oranın % 40 olduğu görüldü.

Araştırmacılar, yağ oranı yüksek diyetlerle bes­lenen hayvanlarda yüksek oranlarda insulin ve östradiol görülmesi örneğini göstererek, yağlı yi­yeceklerin, büyüme ve cinsel gelişme için önem­li olan hormonların miktarlarını değiştirerek ergenlik çağını etkileyebildiğini söylüyorlar.

avatar
  Subscribe  
Bildir