Vitaminlerin Fayda ve Zararları.

0
12

Vitaminlerin hayat için ne kadar lüzumlu olduğu vitamin kelimesinin etimolojisinde
saklıdır. Latincede «vita» kelimesinin «hayat* demek olduğu malumdur.

Vitaminler normal olarak gıdalarımızda bulunan bitkisel veya hayvansal orijinli organik
maddelerdir. Diğer bir çok gıda maddelerinin aksine, vücut için kalori verici değerleri ve yapı taşı olarak kullanılmaları bahis konusu değildir.
Ancak bazı kimyasal olaylarda katalizör vazifesi gördüklerinden, umumiyetle çok küçük
miktarları dahi vücudun günlük ihtiyacına yeter.

Vitamin yokluğuna bağlı olaraktan vücutta avitaminoz» adı verilen çeşitli hastalık tabloları
husule gelir. Bunlardan bilhassa gece körlüğü, beriberi, pellegra, skorbut ve raşitizmde vitaminlerin iyi edici tesiri yalnız hekimler tarafından değil, bir çok memleketlerde geniş halk kütleleri tarafından dahi bilinmektedir. Karakteristik avitaminoz tablolarından başka, bazen vitaminlerin yeterli mikdarda alınmamasına bağlı olarak, çeşitli ve müphem şikayetler husule gelebilir. Bunar da «hipovitaminoz» adı altında mübala edilir. Bu hallerde hastalara kafi miktarda vitamin verilmesi şikayetlerin kaybolmasını temin eder.

İkinci Dünya Harbinden sonra organik kimyada ve ilaç endüstrisindeki büyük gelişmeler
sonucu bazı vitaminlerin sentetik olarak imali veya daha basit usullerle istihsalı mümkün olmuş ve çeşitli reklam vasıtaları ile vitaminlerin lehinde büyük bir propaganda yapılmıştır. Bunun neticesi olarak bugün bir çok gelişmiş memleketlerde vitaminler lüzumundan fazla kullanılmakta ve bir vitamin suistimali bulunmaktadır.

Vitaminlerin büyük faydalı tesirlerine mukabil, bazen zararlı tesirleri de olabileceği ancak son senelerde öğrenilmeye başlamıştır. Bu yazımızda bilhassa bu hususa dikkati çekmek istiyoruz.

Çok defa vitaminler ileride vukuu mümkün bir hastalığa karşı koruyucu olarak tavsiye edilmekte ve kullanılmaktadır. Şu hususun kesin olarak bilinmesine lüzum vardır ki, çeşitli ve kafi gıda alan bir erişkin şahsın ayrıca hariçten
vitamin almasına lüzum yoktur. Amerikan Tıp Birliği, vitaminlerin koruyucu olarak kullanılmasını ancak şu hallerde tavsiye etmektedir:
şişmanlık, alerji veya peptik ülser tedavisi için muayyen rejime tabi olan ve az gıda alan şahıslarda, vücuttaki vitamin depolarını eksilten enfeksiyon hastalıklarında ve bebeklerin beslenmesinde.

Hariçten ilaç «eklinde vitamin alırken dikkat edilmesi icap eden başka bir hususta vitaminler
arasında bir denge bulunmasıdır. Vücudu bir vitaminle fazla yükleme, diğer vitaminlere ait noksanlık belirtilerinin meydana çıkmasını mucip olabilir. Bu duruma bilhassa B gurubu vitaminleri arasında rastlanır. İskandinav hekimleri bazı şahıslarda B vitamini ile yükleme neticesi, PP vitamini noksanlığı belirtilerinin husule geldiğini bildirmişlerdir.

Doğrudan doğruya bir vitaminin fazla alınmasına bağlı olarak tan husule gelen zehirlenme
tablosuna «hipervitaminoz» adı verilir. Hipervitamlnoz tablosu dalia ziyade A ve D vitaminleri için bilinmektedir. Özellikle uzun müddet yüksek dozlarda D vitamini alınması neticesi mühtelif organlarda kireçlenmeler husule gelebilir.
Böyle bir vak’a böbrek tubullerinin kireçle tıkanması neticesi ölümle sonlanmıştır.

avatar
  Subscribe  
Bildir