Virüs çeşitleri neler, kaç çeşit virüs var

0
24

VİRÜS ÇEŞİTLERİ

Virüsleri kabuk tipi, sığıntı, işle­tim sistemi ve özgün kaynak prog­ram virüsleri olmak üzere dört gru­ba ayırabiliriz. Genellikle virüsler kendini kopyaladıkları programı hemen veya zamanla işlemez hale ge­tirirler.

Kabuk tipi virüsler, bulaştık­ları programı hemen veya zaman­la işlemez hale getirirler. Kabuk tipi virüsler, bulaştıkları programı bir tür kabuk oluşturarak bu program ile birlikte bilgisayar sistemine yük­lenirler.

Sığıntı virüsler ise bulaştık­ları programların doğrudan içine yerleşirler. Bu tür virüsler, Truva sa­vaşında hediye edilen Truva atına benzerler. Program belleğe yükle­nirken içindeki virüsle birlikte yüklenir. Sığıntı virüsler genellikle bel­leğin ve program kütüğünün az eri­şilen bölümlerine yerleşirler.

İşletim sistemi virüsleri, oldukça kısa kod­lara sahiptirler. Bu tür virüsler, dis­kin az erişilen bölümlerine erişirler. İşletim sistemi virüsleri, işletim sis­temi kütüklerinin herhangi birinin içine yerleşerek, sistem programla­rını değiştirirler.

Özgün kaynak program virüsleri ise doğrudan ya­zılımcılar tarafından bilinçli olarak programlar içine yerleştirilirler. Bu­nun nedeni, yazılım hırsızlarına za­rar vermek olabilir.

Virüs taşıyan programlar her hangi bir kaynaktan gelebilirler. Sis­tem ne kadar iyi korunursa korun­sun virüse karşı tam olarak güvenlikte değildir. Yayılan bir virüsün önüne konan her engel, virüsün sis­teme bulaşması olasılığını azalt­maktadır. Ne kadar çok engel var­sa, sistem o kadar güvenliktedir.

avatar
  Subscribe  
Bildir