Uçan daire varmı dır? Uçan daire hakkında bilgi.

0
114

Uçan daireler bir hayal ürünü
(Unidentified Flying Object: UFO)

Birçok kimsenin başka dünyalardan geldiğine inandığı, belirlenemeyen uçan cisimlerin varlığı, dün­yanın değişik yerlerinde sık sık rapor edilmektedir.
Bilirkişilerin incelemesinden sonra rapor edilen uçan dairelerden çoğunun, aslında uçak, parlak yıldız veya gezegen (genellikle Venüs gezegeni), meteor, yapay uydu, araştırma balonu, büyük kuş veya kuş sürü­sü ve atmosferik olaylar oldukları görülmektedir. Ra­porlara göre uçan dairelerin tabak şeklinde veya uzunca bir yapıda oldukları söylenmektedir. Bazılarının geceleri çok parlak oldukları hızlı hareket et­tikleri ifade edilmektedir. Bunlardan bir kısmı ayna­lardan yansımayla kasıtlı olarak yaratılan görüntü­lerdir. Görüntülerin zig zag çizen hızlı hareketi, ay­nanın hareketiyle kolayca sağlanmaktadır. Bazı uçan dairelerin inişleri, içlerinden garip yaratıkların çıktı­ğı hatta rapor edenleri alıp bir süre tutsak ettikleri, yeryüzüne inen uçan dairelerin çevrede güçlü elek­trik ve manyetik alan oluşturdukları ve her türlü ale­tin çalışmasını durdurdukları ifade edilmektedir. İn­celenen bu durumlardan çoğunun, rapor edenlerin hayal ürünü olduğu anlaşılmıştır. Diğer bir kısmının da fiziksel olarak açıklanabilen normal cisim ve olay­lar olduğu görülmüştür. Şimdilik bilinenlerle açıklanamayan uçan daire raporları sınıflanıp kaydedil­mektedir.

Birçok bilim adamına göre başka dünyalardan gelen uçan daire yoktur ve tüm uçan daire raporla­rının doğal açıklamaları vardır. 1949-69 arasında or­taya çıkan uçan daire raporlarını inceleyen meşhur fizikçi Edvvard Condon’a göre durum böyledir. Her şeye karşın bugün dahi bazı bilim adamları açıkla­namayan uçan daire raporlarına dayanarak, bunlar­dan en azından bazılarının üstün medeniyete sahip başka dünyalardan gelebileceklerine inanmaktadır.

Bugün bilinenlerle açıklanamayan uçan daire­ler için en tutarlı görüşler (i) ender oluşan ve şimdi­ye kadar incelenememiş atmosfer olayları ve ba­zı insanlarda hayalle karışık algılama bozukluktan şeklinde yorumlanmaktadır. Özellikle şiddetli fırtına­lardan sonra ilginç top gibi parlak bulutların oluştu­ğu bilinmektedir. Diğer taraftan ortaçağlarda, eğitil­miş birçok kişinin bile gökyüzünde kanlı kılıçlar, al­tın haçlar ejderhalar gördüğü kaydedilmektedir. Bu­gün bu tür şeyler görünmemekte, fakat hareketli disk biçimli cisimler görünmektedir. Bu görüşlere karşın en azından bazı uçan dairelerin iz bıraktıkları alan etkileri oldukları ve buna göre hayal değil, fakat fi­ziksel cisimler olmaları gerektiği bilinmektedir. Uçan dairelerin diğer dünyalardan gelen ziyaretçiler ola­bileceğini gösteren hiçbir tutarlı kanıt yoktur. Rad­yo astronomlar, yıldızlardan canlı varlıkların olduğuna ilişkin hiçbir anlamlı mesaj alamamakta, biyologlar dünya benzeri gezegenlerde canlıların yaygın ola­bileceğine inanmamakta ve astronomlar da, diğer yıl­dızların dünya benzeri gezegenleri olup olmadığını gösterememektedir. Bugün için üstün medeniyetlerin kurulduğu düşünülen başka dünyalardan dünyaya ziyaretçiler geldiğine ve geçmişte gelmiş olabilece­ğini gösteren hiçbir inandıncı kanıt bulunmamaktadır.

avatar
  Subscribe  
Bildir