Uçakların düşme nedenleri nelerdir? – Uçak kazalarının başlıca nedenleri.

0
66

Başlıca Nedenler
YAPIM, UÇAK İŞLETMECİLİĞİ, MEYDAN İŞLETMECİLİĞİ yönlerinden üç kategoride özetlenebilir:

YAPIM HATA FAKTÖRLERİ
Başlıca uçak yapım firmaları; BOEİNG, Airbus v.b. Bütün bu ve bunların dışında kalan firmalar, hava şirketlerinin işletme, ticari isteklerini de dikkate alarak, uluslar arası rekabet, emniyet tekniği, sürat ve konfor yönünden gelişmeleri kapsayan uçaklarını piyasaya arz etmektedir.
Motor, aksesuar ve teçhizatta, tüm olarak uçak bünyesinde en küçük bir yapım hatası bulunmaması esastır. Havacılık yapım tekniği, çok hızlı bir gelişme ile bu günkü en mükemmel seviyesine ulaşmıştır denebilir. Çünkü kazalarda herhangi bir yapım hatasının tespiti halinde, milyonlarca liralık tazminatlara ilaveten, piyasadaki bütün o tip uçakların işletmeden alı konarak bedellerinin ödenmesi gibi korkunç zararlara sebebiyet verebilir. Nitekim JET yapım tarihçesi boyunca sadece, havada infilak eden ve bu nedenle piyasadan çekilen COMET — 2’lerle, bagaj kapısının hatalı olduğu görülen ve düzeltilen DC — 10 lerden başkaca fabrikasyon nedeninden ileri gelen kazalara rastlanmamıştır denebilir.
Yapım hatalarının, tüm uçak kazalarının takriben % 15 oranında oluşu da bunu ispatlamaktadır. Bu bakımdan malzemeye itimat edilmesi ve kazaya maruz kalan herhangi bir tip uçağa karşı kuşku duyulmaması uygundur. Çünkü her bakımdan garanti görülmedikçe, hiç bir uçağın işletmeye devamı, uluslar arası kaidelere ve denetimlerine göre mümkün olamaz.

UÇAK İŞLETMECİLİĞİ FAKTÖRLERİ
PlLOTAJ ve BAKİM hataları olmak üzere iki kategoride özetlenebilir:

Pilotaj Hataları
Canımızı emanet ettiğimiz pilotlar, modern anlamda eğitim ve uzun tecrübeler sonucu uluslar arası breve almış ve kullandıkları uçaklarda intibak eğitimi gören değerli elemanlardır. Yolcu uçaklarındaki kumanda mevkiinde birden fazla pilot bulunmasına rağmen, birinci planda ele alınmakta ve nedenler şöylece özetlenebilmektedir:
— Kalkış öncesi kontrollerdeki ihmal ve dikkatsizlikler.
— Mevcut şart ve duruma, uçağın performansına uymayan yanlış muhakeme ve uygulama.
— Kumanda ve sistemlerinin kullanılmasındaki maharetsizlik, çeşitli göstergelerin yanlış değerlendirilmesi ve dikkatle takip edilmemesi gibi teknik hatalar.
— Kendine aşırı güven, yetki dışı davranışlar, kuleden verilen talimatlara tamamen uyulmaması veya uçuş tekniğine riayetsizlik, dikkatsizlikler.
— Başkaca pilotaj hataları.

Bakım Hataları
Bütün hava şirketleri, Uluslar arası Sivil Havacılık Organizasyonu (İCAO) standartlarına uygun bakım, bakım kontrol, arıza ve revizyon atelye ve tesisleri ile, elektronik cihazların bulunduğu ERA atolyelerine sahip olma zorunluluğundadır. Bunları sağlayacak yetenekli teknik personelin ihmal ve herhangi bir sebeple görevlerini tam yapmamaları, kaza nedenlerinde büyük rol oynar.

MEYDAN İŞLETMECİLİĞİ FAKTÖRLERİ
Uluslar arası ve iç hava trafiğine açık bütün hava meydanları, kalkış-inişlerin fevkalade hassas bulunduğu dikkate alınarak, en modern elektronik cihaz ve yetişmiş teknik ve idari personele sahiptir.
Meydan işletmeciliği yönünden dikkate alınan başlıca kaza nedenleri:
— Uçuş pistlerinin müsait olmamasına rağmen, ilgili hava trafik kontrol ünitesinin uçuşa-inişe müsaade etmesi.
— Uçakların yaklaşma, iniş ve kalkışlarını kontrol eden personelin yanlış muhakeme ve kararları, yetki dışı davranış, ihmal ve dikkatsizlikler.
— Meydanlardaki radyo ve hava trafik yardımcı cihaz ve sistemlerinin kifayetsizliği, hatalı çalışmalan, aniden arizalanmalar gibi teknik faktörler. Bunlar dışında kalan, kuş, yıldırım
çarpması, havada çarpışma, yangın ve sabotaj, tespiti mümkün olamayan nedenler de birer faktör olabilir.

NETiCE
Yılda milyar birimine yaklaşan yolcu kapasitesi ile semalarda bir ağ kurmuş bulunan uçaklarda karşılaşılan kazalar binlerde sıfırlar halinde ifade edilebilecek kadar az ve nadir olmasına rağmen, karakteristiği nedeniyle heyecan uyandırır ve bütün dünyaya duyurulur. Buna karşılık kara yolu kazaları, her ülkede, her gün yüzlerce olur, fakat mutad hale gelmiş, kanıksanmış olduğundan, önem verilmez.
Hiç bir kaza, uçakların EMNİYET, SÜRAT ve KONFOR bakımından en mükemmel ve garantili bir ulaşım aracı olduğu inancını sarsmamış, rağbeti azaltmamıştır.

avatar
  Subscribe  
Bildir