Türkiye’de petrol var mı?

0
143

Ülkemizde orta doğuya benzer çok zengin petrol yataklarının olmadığı gerçeği artık anlaşılmıştır. Ancak çok zengin petrol yataklarının olmayışı, ülke gereksinimine yetecek petrolün olmadığı anlamına gelmemektedir.

Petrol rezervlerinin yoğun olduğu Güneydoğu bölgesi İle birlikte Trakya ve Adana-Hatay bölgeleri çok umutlu olarak görülmektedir. Ayrıca, Tuz gölü havzası, Erzurum-Kars, Sivas-Malatya, Çorum-Çankırı, Izmlt-Kastamonu, Rize ve Antalya bölgeleri ile Ege denizine umutlu sahalar olarak bakılmaktadır. Bunlar dışında az umutlu sahaların da henüz araştırılmamış olduğu düşünülürse hiç te karamsar bir tablonun olmadığı anlaşılmaktadır.

Türkiyenln Jeolojik yapısı petrol açısından şansızlıklarla doludur. Arap yarımadasının sıkıştırdığı Güneydoğu Anadolu’da petrol rezervleri küçülmüş veya yokolmuştur. Toros sıradağlarının oluşumu Alp dağ oluşumları ile etkilenerek petrol yataklarının, ya yüzeye çıkarak aşınmasına ya da üzerlerini kalın katmanlarla örterek derinlere gömülmesine neden olmuştur. Anadolunun Temelini oluşturan eski masiflerin yer yer geniş alanlarda yüzlemesi yurdumuz Petrol olanaklarını kısıtlamıştır.

avatar
  Subscribe  
Bildir