Türkiye’de çay üretimi tarihi, Türkiye’de çayın tarihi.

0
256

Türkiye’de çay üretimi tarihi
Ülkemizde çay yetiştirilmesine önce geçen yüz yılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu döneminde teşebbüs olunmuş, ancak 1888 ve 1892’de Bursa ilinde yapılan her iki ekim denemesi de başarısız kalmıştır.

Cumhuriyet döneminin başlangıcında, 1922-1924 yılları arasında Profesör Ali Rıza Ertem’in Rize ve çevresinde yaptığı incelemeler sonucunda bu bölgenin çay ekimine elverişli olduğu anlaşılmıştır. Esasen 1922 yılında tarım uzmanı Zihni Derin deneme için Batum’dan getirttiği fidanlarla Rize’de bir deneme fidanlığı kurmuş bulunuyordu.

Cumhuriyetin ilanından bir yıl sonra, 1924’te kabul edilen 407 sayılı kanunla Rize ve çevresi çay ekim alanı sayılmış, buradaki çay tarımının başarıya erişmesi üzerine 1940’ta çıkarılan 3788 sayılı kanunla ekim alanı Trabzon’un Artakalı deresinden Batum’a kadar uzanan kıyının 15 kilometre içerisine kadar uzanan bölgeyi kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Ülkemizde çay en çok nerede yetişir?
Bugün Türkiye’de çay en çok Rize’de yetiştirilmektedir. 1971’de Rize’deki çaylık alan 283.000 dekan aşmış bulunuyordu. Çay ayrıca az miktarda olmak üzere Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illerimizde de yetiştirilmektedir. Türkiye’nin çay üretimi resmi istatistiklere göre kuru yaprak olarak 1974’te 42.800,1975’te 55.600,1976’da 59.500 ve 1977 yılında 100.000 tona erişmiş bulunmaktadır.

Dr. Ergin KORUR

avatar
  Subscribe  
Bildir