TCP/IP (İnternet Protokolü) nedir ve nasıl çalışır?

0
64

TCP/İP Protokol Takımı
TCP/İP, DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) tarafından geliştirilmiş bir dizi protokolden oluşan bir protokol takımıdır. Günümüzde ağlar arası iletişimde ve internette kullanılan standart ağ protokolüdür.

TCP/İP Nedir?
DARPA tarafından geliştirilen TCP/İP, sadece DARPA tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış
olup, “Berkeley Software Distribution of UNİX” sistemlerinde kullanılmasıyla başlayan gelişme sürecinin sonunda, en yaygın ağ protokolü olmuştur. Günümüzde ağlar arası iletişimde ve internette kullanılan standart ağ protokolü TCP/İP’dir. Her türlü ağ altyapısında kullanılabilecek esnek ve yönetilebilir bir yapıya sahiptir. Her üretici tarafından kullanılabilen, geliştirilebilen açık bir protokoldür.

TCP/İP bu özellikleri sonucunda günümüz ağlarında kullanılan tek protokol olmuştur.

Kullanım Alanları
TCP/İP (Transmission Control Protocol/İnternet Protocol) endüstri standardı olan bir iletişim protokolüdür. TCP/İP, yerel ağlar (LAN) ve geniş alan ağları (WAN) için geliştirilmiştir. Standart olarak routable (yönlendirilebilir) olan TCP/İP protokolü, özellikle internet ve intranet ortamlarının temelidir.

TCP/İP’nin bazı tasarım özellikleri:
Hata düzeltme olanakları.
Alt ağlara (subnet) bağlanma.
Belli bir sahibi olmaması.
Minimum veri kullanımı.

TCP/İP Protololünün Temel Yapısı ve OSİ ile İlişkisi
TCP/İP protokol takımı, OSİ Referans Modeline benzer katmanlı bir yapıya sahiptir.

OSİ ve TCP/İP
TCP/İP’nin görevi, bir ağ cihazından bir başkasına bilgileri taşımaktır. Bu görevi yerine getirirken OSİ Referans Modeline uygun şekilde çalışır. Bütün “Physical” ve “Data-Link” katmanı protokollerini destekler.

TCP/İP Katmanları
TCP/İP protokol takımı, ağ iletişimini katmanlara bölerek açıklar. iletişim esnasında yapılan işlemler belirli protokoller aracılığı ile gerçekleştirilir. Her protokol belirli bir TCP/İP katmanında çalışır. Gönderilen verilere, alıcı bilgisayarın veriyi doğru işleyebilmesi için, kullanılan protokoller tarafından bir başlık (Header) eklenir. Örneğin, gönderilecek veriye, alıcı bilgisayara ulaşabilmesi ve alıcı bilgisayarın cevap verebilmesi için, İP protokolü tarafından adres bilgileri eklenir.

TCP/İP protokol takımının dört katmanı vardır.

Application: OSİ Referans Modelının Application, Presentation ve Session katmanlarını kapsar.
Transport: İşlevi OSİ’nin Transport katmanı ile aynıdır.
İnternet: OSİ’nin Network katmanına denk gelir.
Network İnterface: OSİ’nin Data-Link ve Physical katmanlarını kapsar.

TCP/İP Protokülünde iletişim Nasıl Kurulur?
TCP/İP, kullanılan ağlarda her bilgisayarın bir İP adresi vardır. Bu adresler paketlerin hedeflerine ulaşmasını sağlar. Her TCP/İP paketine, hedefe ulaştırılabilmesi için, alıcının İP adresi ve geri paket yollanabilmesi için gönderiçinin adresi yazılır. Yazılan adresler, gönderici ile alıcı bilgisyar arasındaki olası router cihazları tarafından okunup hedefine doğru yönlendirilir.

avatar
  Subscribe  
Bildir