Tahıllar nelerdir ve tahılların insan beslenmesindeki önemi.

0
264

Tahıllar adı altında toplanan ürünler, buğdaygiller familyasından ARPA BUĞDAY, ÇAVDAR, DARILAR (Kocadarı, Sorgum, Kumdarı ve Cındarı), MISIR, PİRİNÇ (Çeltik) ve YULAF ürünlerini kapsar.

Bu bitkilerin tohumları, botanik anlamda aynı zamanda bir meyve niteliğinde olup “DANE” olarak da adlandırılır ve insan besini olarak kullanılır.

Yeryüzünde yetişen 200 kadar kültür bitkisi bulunmaktadır. Bununla birlikte, insan beslenmesinde tüm bitkisel ve hayvansal kökenli besin kaynakları içerisinde, en büyük payı tahıllar alır.

İnsanların aldıkları günlük kalorının yarıdan çoğu, proteinin yarıya yakını doğrudan tahıllardan sağlanmaktadır. Beslenmesi daha çok tahıla dayalı ve dünya nüfusunun yarıdan fazlasını kapsayan az gelişmiş ve gelişmekte olan Ülkelerde tahılların günlük beslenmedeki payı %70’e kadar çıkmakladır. Hayvansal besinler üretimi için de tahıllar ve öteki bitkisel ürünlerin hayvan yemi olarak kullanıldığı gözonünde tutulursa, tahılların insan beslenmesinde ne denli Önemli olduğu kolayca anlaşılır.

Tahılların insan beslenmesinde bu kadar önemli olması ve besin kaynakları içinde çok büyük pay alması, bunların dünya‘da ençok üretilen ürünler olmasındandır. Yeryüzünde tahıl tanımının bu denli yaygın olmasının çeşitli nedenleri vardır. Değişik bitki cinslerini kapsayan tahıllar geniş bir tür ve çeşit zenginliği gösterirler. Bu nedenle dünyanın çok farklı iklim bölgelerinde yetiştirilebilmektedir. Ekvatordan kutuplara, deniz düzeyinden yüksek yaylalara doğru en geniş yayılma gösteren ürünlerdir. Yeryüzünde yatay ve dikey olarak tahıllar, kültür bitkilerinin yayılma sınırlarını çizerler. Tropik iklim kuşağında yetişebilen tür ve çeşitleri olduğu gibi, kış aylarında sıcaklığın – 35-40 C° ve düştüğü soğuk bölgelerde yetişebilenleri de bulunmaktadır. Öte yandan, çok nemli yerlerde yetiştirebildikleri gibi (örneğin pirinç), yıllık yağışı ancak 200×300 mm olan kurak yerlerde de yetiştirilebilirler. (Örneğin çavdar, darı). Ayrıca tahıl tarımında toprak hazırlığı ekim, bakım, hasat ve harman gibi tüm teknik işlemlerin mukimi ile yapılabilmesi, ürünlerin taşıma, depolama ve uzun süre saklanmaya elverişli olması, besin maddesi olarak çok değişik şekillerde ve kolaylıkla kullanılabilmeleri de tahıl tarımı ve üretiminin çok yaygın olmasının başlıca nedenleridir.

avatar
  Subscribe  
Bildir