Suda Eriyen Metal hakkında bilgi.

0
234

Zorba hükümdar Zoonbarolarrlo Feng hafızasını topladığında, bilgin Dr. Torak’ın suda çözünen acaip bir metal yaratarak Kızı Vola’yı elinden nasıl kurtardığını tekrar hatırladı. Feng, sudan oluşmuş Klor gezegenini İşgal ettiğinde, filo okyanusa daldıktan hemen sonra, uzay gemileri suda çözünmüş ve böylece evrensel barış tekrar sağlanmıştı. Eğer Feng’in hafızası biraz daha kuvvetli olsaydı, büyük bir olasılıkla böyle bir metalin prototipinin çok eksiden 1980 yılında Row, New Hampsihir’deki TAFA Metallisation İnc, de çalışan bilim adamları tarafından yapıldığını hatırlıyabilecekti.

TAFA nın uzmanlığı çeşitli maddeler üzerine metal püskürtmektir: Elektriksel korumayı sağlamak İçin ev kompütürlerinin plastik kabinlerinin iç kısımlarına ince bir metal örtüyü püskürtmek gibi. Bu İşlem boya püskürtme tabancalarına benzer bir cihaz yardımıyla yapılır. Arcspray olarak adlandırılan bu tabancanın içine elektrik yüklü iki tel sokulmuştur. Tellerin uçlarının karşılaştığı yerde oluşan parçacık arkı tabancadan İstenilen yüzey üzerine püskürür. Bir deney sırasında araştırmacılar alüminyum teli diğer bir alaşımla (patenti alınıncaya kadar kimliği gizli tutulmaktadır) bir sıraya getirerek yeni bir malzeme yarattılar. Her ne kadar bu malzemenin şimdilik bir adı yoksa büyük bir olasılıkla Russellite olarak adlandırılacaktır.
Russellite, hafif, seri, elektrik iletgenliğine sahip bir malzeme olup, kolayca İşlenebilir ve 315 °C İn hemen üstünde yumuşayabilir. Fakat ortun en İlginç özelliği suda çözünmesidir.
Yaklaşık 1,5 mm kalınlığında bu malzemeden yapılmış bir plaka, soğuk suya sokulduğunda geride İnce siyah bir toz bırakarak 2-3 dak. İçinde çözünecektir.
TAFA daki bilim adamları, bunun nasıl olduğunu tam olarak anlamamakla birlikte bu çözünmenin, metalin yalnızca su İle teması sırasında, alüminyum ve diğer alaşım arasında oluşan bir elektrik yük farklılığı İle İlgisi olduğunu sanmaktadırlar. Bu reaksiyon, alüminyumun bir asit çözeltisine sokulduğundaki durumuna benzememektedir. Çözünme miktarı, alaşımın oranını değiştirmekle değişikliğe uğratılacağı gibi basıncın çoğaltılması ile de artırılabilinir.
TAFA nın başkanı Merle L Thorpe, “Bizim ilk aklımıza gelen böyle bir malzemenin, nehire dalmak istlyen modern bir Houdini İçin bir kelepçe yapmaya çok uygun olacağı İdi. Fakat, o zamandan beri diğer uygun kullanma alanları Özelinde de düşünmekteyiz, örneğin deniz uygulamalarında yosun giderici maddeleri de-algleldes-içeren organik bileşikleri kapsülleraede, yakıt dağıtım sistemlerinde ya da taşkın alarm kontrollerinde uyarıcı olarak kullanılmaları gibi.

Bir kalıp yapımcısı, enjeksiyon kalıbının içine bu malzemeden oluşmuş bir parçayı koyup, etrafına plastik enjeksiyon ettikten sonra istenilen biçim ortaya çıkınca, merkezdeki şekil yıkayıp ortadan kaldırmayı ve böylece, hiç bir teknik ile kalıplanmıyacak düzensiz bir şeklin elde edilmesini tasarlamaktadır. Suudi Arabistan’daki bir şirket, petrol kuyularında yapılan onanmlan korumak İçin bu malzemeden yapılmış bir örtüyü kullanmaktadır. Onarım bittiğinde bu Örtü kolayca çözünmektedir. Hayal edebileceğimizden çok daha fazla böyle çeşitli kullanım alanları önerilerini almış bulunmaktayız.” Fakat hiç kimse bu metalden bir uzay gemisi yapımım önermedi. En azından şimdiye kadar.

Science 81’den

avatar
  Subscribe  
Bildir