Sol beyin ve Sağ beyin özellikleri. Sağ beyin ve sol beyin hakkında kısa bilgiler.

0
254

Doğa simetriyi sever, işte arı petekleri, işte papatyaların taç yaprakları, işte kristaller. İnsan vücudu da görünüşte simetriktir, ama aslında bu yalnızca bir göz aldanmasıdır. Genellikle sağ kol, sol kola göre daha kalın, daha uzun, daha becerikli ve daha dakiktir. Göğsün sağ yarısı, soldan daha geniştir. Yine genellikle sağ göz ve sağ bacak sol göz ve sol bacaktan daha kuvvetlidir. Beyin de aslında simetrik değildir. Sağ yarımküre, sol yarımküreden 5 gr daha ağırdır ve sol yarımküreye göre 2-3 kat daha fazla sayıda enine kıvrım içerir. Sol yarımkürenin gri maddesi, sağa göre daha fazladır. Elektroensefalogram’da (EEG=beynin elektrik dalgaları), sol yarımkürenin alfa dalgaları daha yüksek frekanslı ve daha alçaktır. Fakat asıl asimetri, bu iki yarımkürenin görevlerinde görülür. Tıp bilimi, beyin yarımkürelerinden birini uyutup, diğerinin görevini inceleyebilecek yöntemlere-sahiptir. Bu gibi araştırmalar ilginç gerçekler ortaya koymuştur. Sol yarımkürenin devre dışı bırakılması, derin bir keder hali yaratır. Sağ yarımkürenin devre dışı bırakılması iyimserlik, neşe ve fazla konuşmaya neden olmaktadır. Bu son durumda, kişinin konuşması tatsız, tekdüze ve duygulardan yoksun hal alır, bir robotla konuştuğunuzu sanırsınız. Bu gibi bir insan, erkek sesini kadın sesinden ayırtedemez, eskiden çok iyi tanıdığı müzik parçalarını anlamaz olur, kafası karmakarışık bir halde öksürükleri, kahkahaları ve hayvan seslerini dinler, bir motosikletin patpatlarını bir gökgürültüsünden ayırtedemez.

Sağ beyin, birkaç basit cümle dışında söylenenleri anlamaz. Yine sağ beyin, ancak uzun aralarla ve büyük zorluklarla birkaç söz söyleyebilir. Sağ beyin mimiklerle konuşur ve jestlerle kendini ifade eder. Buna karşın, resimleri ve şekilleri çok iyi anlar, sinyallerin birbirlerinden ayırtedilmesini çok iyi başarır, sol beynin aksine soyut kavramlarla uğraşmaz. ayaklan yere basar.

Sol beyin tipik bir teorisyendir (kuramcı), geniş bir sözcük hazinesi vardır. Çabalarında inatçı ve enerji doludur, olayların sonucunu önceden kestirebilir. Sağ beyin ise uygulamalı (pratik) olaylara yöneliktir. Sağ beyin yavaş, biraz geveze, fakat duyarlı ve gözlemcidir. Sol beyin, olayları tümdengelim, sağ beyin tümevarımla inceler. Sol beyin, olayları oluş sırasına göre teker teker, sağ beyinse bir defada, bir bütün olarak inceler.

Atomda (+) ve (—) yükler birbirinin nasıl karşıtı ise, sol ve sağ beynin
görevleri de öylesine birbirinin karşıtıdır. SSCB araştırmacıları N.Braguina ve T.Dobrokhotova’nın buluşlarına göre, sağ beyin deneyimleri depolar, geçmişe ve bugüne yöneliktir, sol beyinse bilimsel soyutlamalara yöneliktir ve bugünle gelecek arasında köprü oluşturur.

insanların 1/3’ünde, beyin yanküreleri arasında kesin bir görev bölümü yoktur. Görev bölümü, erkeklerde daha belirgindir. İnsanlar yaşlandıkça iki yarımküre arasındaki bu görev farkı azalmaya başlar. Ayrıca şunu belirtelim ki, sol ve sağ beynin fonksiyonları insandan insana da değişir. Beyin cerrahları, ameliyattan önce hastalarının iki yarımküresi arasında nasıl bir iş bölümü yapıldığını bilmek zorundadır, bu şekilde önemli beyin merkezleri koruyabilir, örneğin konuşma merkezi solaklarda sağ beyinde, sağ elle yazanlarda sol beyindedir.
Beyin yarımküreleri arasındaki görev farkı maksimum olanların, daha iyi pilot ve cerrah oldukları gösterilmiştir.

Uygarlığımız “sol beyin” uygarlığıdır diyenler vardır. Sağ beynin gereksinimleri ve verebilecekleri ancak yarıyarıya anlaşılmıştır. Aslında, mantığı sezişin, bilimi sanatın karşısına çıkarmanın anlamı yoktur, bunlar birbirini tamamlamalıdır.
Yeni doğan çocukta her iki beyin “sağ”dır, 2 yaşına varmadan bu yarımkürelerden biri “sol” olur, yani konuşma merkezi kazanır. Erkek çocuklarda 6, kız çocuklarında 13 yaşında beynin asimetrisi tamamlanmıştır. Buna dayanarak kız ve erkek çocukların eğitim ve öğretimi farklı olmalıdır diyenler vardır. Bugünkü pedagoji sol beynin ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Reformcular, görsel işitsel öğrenimi arttırarak sağ beyni geliştirmek gereklidir, diyorlar.
Neden sağ elle yazanların sayısı solaklardan fazladır? (Her iki eli kullananları da unutmayalım). Avrupa’da solak oranı % 3-10 iken Afrika’nın bazı bölgelerinde % 50’ye varmaktadır. Letonya Bilimler Akademisi üyesi A.Kranklis önemli bir keşif yaptı: Bir yarımkürenin yorgunluğu, Elektroson-4 T cihazı ile birçok kere beyne elektrik vererek giderilebilmektedir, özellikle otobüs şoförlerine ve lokomotif makinistlerine yola çıkmadan 1 saat önce veya sonra bu cihazla elektrik verilerek beyin yorgunluğu derhal giderilmektedir. Aynı ekip yorgunluk gidermede müzik seansları, manyetik uyarma ve renkli levhalar kullanmaktadır.

avatar
  Subscribe  
Bildir