Sivrisineklerden nasıl kurtulabiliriz?

0
65

Sivrisineklerin düşmanları protozoalar

Lombornella clarki isimli protozoa turu tek hücreli canlı, kendisini avlayan sivrisinekleri olduruyor. Kaliforniya Ünıversitesi’nden John Anderson ve arkadaşları, bu olayı, sivrisineklere karşı kullanmak üzere yeni biyolojik silahlar araş­tırırken ortaya çıkardılar.

Söz konusu protozoa, tek hücreli şilli (kirpikli) bir hayvandır. Sivrisinek larvaları gibi, ağaç kovuklarında biriken sularda yaşar. Larvalar, arala­rında L.clarki’nin de bulunduğu bütün protozoaları yiyip bitirirler. Boylece kendi sonlarını da ha­zırlamış olurlar. Bu küçük canlılar, hastalıklara se­bep olan sivrisinek türlerinin kontrolünde önemli bir rol oynayabilirler.

Clarki, iki ayrı yapıda bulunur. Biri, sigara bi­çiminde bir kirpikli otan ve serbestçe yüzen “trophont’ dur. Kendinden küçük olan bakteri ve diğer mikroorganızmaları yiyerek beslenir. Trophontlar bazen değişerek, küre şeklindeki theront’lara dönüşürler. Therontlar sivrisinek larvalarının kütikül tabakalarına tutunur ve daha sonra da vü­cut boşluğuna geçerler. Orada çoğalarak ev sahiplerini öldürürler ve bu sırada pek çok yeni trophont ortama salınır.

Ağaç kovuklarında sivrisinek olmadığında L.Clarkilerin hemen hepsi trophont halindedir. Fakat sivrisinek varsa, protozoaların tamamına ya­kını larvaların üzerine tutunmuş ya da içinde ço­ğalmakta olan therontlar halinde bulunur. Ander­son ve arkadaşları, protozoaları ve sivrisinek larvalarını laboratuvardaki yapay ağaç kovukların­da incelediler. Trophont kültürüne larva bırakıldık­tan 40 saat sonra, theront haline geçen protozoalar, sivrisinekleri ele geçirmeye başlamışlardı. 90 saat sonra ise, ortamda hiç trophont kalmamış ve tüm larvalar enfekte olmuştu.

İçerisinde sivrisinek larvası yaşamış olan su­yun kültüre katılması, L Clarki’nin avlanarak bes­lenmekten parazit hayata geçişini başlatmaya ye­terli olmaktadır. Trophantlar ya doğrudan theront haline geçerler, ya da bölünerek iki yavru theront verirler. Eğer ortamda hiç sivrisinek larvası yok­sa therontlar 24 saat içerisinde ölürler.

avatar
  Subscribe  
Bildir