Siroz hastalığı nedir, evreleri, ölüm riski, tanısı, tedavisi. Siroz hastalığı ile ilgili bilgiler.

0
105

Siroz, halkımızda korku uyandıran bir hastalıktır. Büyük Atatürk’ün ölüm nedeni olması, bu tedavisi mümkün olmayan hastalığı ürküntüyle hatırlamamızın en büyük nedeni olsa gerek.
Sirozun birçok nedeni olmasına karşılık, en önemli nedeni hepatit (sarılık)’tir. Halk sağlığı açısından, korunulabilir olma özelliğine sahiptir. Hijyenik kuralların iyi uygulanması ile Hepatit (B virüsü hepatiti) önlenebildiği ölçüde, bunun neden olduğu siroz vakaları daha az görülecektir.

Siroz, karaciğerin kendi kendine histolojik (dokusal) yapısını yıkıp yeni baştan nodüler bir yapı üreterek, normal karaciğer dokusundan farklı bir histolojik yapıya bürünmesi, dolayısıyla karaciğer fonksiyonlarının bozulması sonucu, sarılık, karında sıvı toplanması, ayaklarda şişkinlik, daha sonra ortaya çıkan karaciğer koması ve yemek borusu alt ucu toplardamarları kanamasının ortaya çıkması ile, hayatı tehdit eden klinik bir tablo oluşturur. Siroz, sarılık sonucu olabildiği gibi, sarılık olmadan gelişen hepatitlerde de ortaya çıkabilir. Bu durumda hasta sarılık olmadığı için hepatit geçirdiğini bilmez. Alkolik siroz, ülkemizde daha az rastlanılan bir siroz türüdür. Safra kesesi hastalıkları da, diğer siroz nedenleri arasında yer alırlar.

B hepatit virüsü içme suyu ve kanalizasyondan beslenen bazı deniz ürünlerinin yenmesi ile, kan nakilleri ile, enfeksiyon şırıngaları ile, tıbbı malzemelerin iyi sterilize edilmemesi durumunda, sinek ve böcek sokması sonucu insanlara bulaşabilir. Hastalık portör dediğimiz, hastalığı taşıyan bireylerle yakın temas ile de bulaşabilir. Bu olasılık, kendi hasta olmadığı halde B virüsünü taşıyan ve herkese bulaştıran kimselerin toplumda belli bir sıklıkta bulunmasına bağlıdır.

Bu virüsü alan kişi hepatit hastalığına yakalanacaktır. Serum hepatiti denilen bu hepatit, çocukluk çağında daha sık görülen ve enfeksiyüz hepatit diye anılan hepatitten daha farklıdır Çünkü enfeksiyüz hepatit daha hafif seyreder, kısa sürede iyileşir ve siroza dönüşme olasılığı çok azdır. Buna karşın B virüsü hepatiti kronikleşme şansı fazla, siroza gidişi yüksek oranda olan bir hastalıktır Şu halde hijyenik kurallara dikkat etmekle korunulabilecek bir hastalığa karşı bilinçli yaklaşılırsa, siroz gibi ölümcül bir hastalıktan korunulmuş olur.
Bu konuda önce sağlık eğitimi yaygınlaştırılmalıdır. Çok basit testlerle B virüsünün varlığı saptanabilmektedir. Avustralya antijeni testi basit birleştirme yöntemi ile her yerde kolayca yapılabilecek bir testtir Bu sayede portörler saptanırsa önlemler de alınabilir.

En basit önlem, çocukluk çağından başlayarak yerleştirilecek el yıkama alışkanlığıdır Çünkü el sıkıştığınız kimsenin B virüsü taşıyıcısı olmadığını kimse garanti edemez. Kan nakillerinde kan vericilerin HBsAg lerinin daha hassas yöntemlerle tespiti çok gerekli ve önemli bir koruyucu hekimlik yöntemidir. Ege Üniversitesi’nin yaptığı bir çalışmada, toplumda B virüs taşıyıcısı oranı % 3.62 olarak tespit edilmiştir. Bu oran erkeklerde % 4.25, kadınlarda % 3.04 kadardır 0-9 yaş çocuklarında % 6.81 ilkokul çocuklarında % 15.9 oranında B virüsü taşıyıcılığı tespit edilmiştir. İlkokul çağında toplu yaşanılan yerlerde kişisel ilişkilerin yoğun olması, hijyen kavramının pek yerleşmemesi ilkokul çocuklarında oranın yüksek olmasına neden olmaktadır. Bu virüsü taşıyan herkes hastalanmaz. Vücut, savunma mekanizmaları ile bu virüsü atabileceği gibi, kronik hepatit ve sonunda siroz gelişme riski her zaman vardır.
Virüs, -20 derecede 20 yıl aktif olarak kalabilir, ultraviyoleden etkilenmez. 100 derece sıcaklıkta 10 dakikada ölür.
Bir halk sağlığı sorunu olan B virüsü hepatitı, yukarıda sözünü ettiğimiz gerekçelerle kamuoyuna anlatılmalı, ilkokullardan başlayarak hastalık riski yüksek gruplar, hastaneler, kan bankası personeli, hemodiyaliz personeli, hemşireler, doktorlar bu konuda koruyucu tedbirlerle donatılmalıdır
Önlem alınması çok kolay, ancak sonuçları çok ciddi olan bu sorun, ülkemizde yeterince bilinmeyen, üzerinde düşünülmeyen bir konudur.

Kimler Neler Demiş?

Bildir
avatar