Sinekler nasıl uçar?

0
29

Dünyada hayvanların en Hızlısı at sineğidir ve saatte 1300 kilometre ile ses hızını bile
geçer. Arı yarım kilo bal yapabilmek için yuvarlak olarak dünyanın çevresini üç kere dolanacak kadar yol gider. Sinekler kendilerine özgü kanat mekanizmaları sayesinde havada takla atarlar ve baş aşağı tavana bile konarlar. Yusufçuklar gerisin geriye uçarlar ve oldukları yerde havada durabilirler. Mavi sinekler ise kanatlarını saniyede 200 kere hareket ettirirler. Sinekler aynı zamanda çok çabuk harekete geçerler ve saniyede aldıkları mesafe vücutlarının uzunluğu ile kıyas edildiği takdirde, saniyede 400 hatta daha fazla boy uzunlu
flu kadar uçabilirler ve böylece en hızlı uçan hayvanlardan sayılırlar. Aynı koşullar altında bir insanın saniyede 5600 metrelik (20160 km/h) yol alması lazımdır.

Böceklerin uçuş tekniği kaş kuvveti, sınır yönetimi ve yapılış şekillerine bağımlıdır. Kuşlarin Örneğine bakılırsa uçmak kanatların Heri geri hareket etmesi anlamına gelir.
• Yusufçuklar, kelebekler ve çekirgeler gibi büyük ve yavaş kanat çırpan böcekler,
• Sivrisinekler, arılar ve sinekler gibi küçük ve hızlı kanat çırpan böceklere nazaran çok farklı bir fizyo dinamiğe sahiptirler.

Yusufçuğun kanatları kaş kuvvetiyle geriye doğru hareket eder, tom olarak sahip olduğu dört kanadının her birinin ayrı ayrı dört kaşı vardır. Buna karşılık sineğin hareket mekanizması tamamı ile başka bir şekilde gelişmiştir. Onunda iki kanadı da kaş kuvvetiyle vınlarlar, fakat işlemeleri «tencere prensibine* göredir: Kapağı kendisinden bir parça küçük olan bir tencere alın ve tencerenin kenarları ile kapağın arasına gelmek üzere iki büyük kasığın uçlarını sıkıştırın. Şimdi tencere kapağını bir parça kaldırınca kaşıkların uçları da bu hareketi izler, dışarıda kalan kaşıkkanatlar ise geriye doğru, ters yönde, hareket ederler. Canlılarda ise kapağın arkası ile tencerenin boşluğu arasındaki kaş demetleri gerekil hareket kuvvetini sağlarlar.

Yusufçukların daha yavaş islayen kanatları da hem yukarı, hem aşağı hareket ederler, iki besti kol kasları gibi Sineklerin uçuşunda ise kasın yerini büsbütün başka bir mekanizma alır. Kanat çifti aşağı doğru uçuşa geçer geçmez, Ctin’den olan katı arka kabuk karının çeperleri arasında sıkışır ve gerilim altında kalır. (Chltin eklem bacakların zırhlarını teşkil eden bir maddedir). Bir ayakkabı boya kutusunun sıkı sıkıya basılarak kapanmış bombeli kapağı gibi bu gerilim, kanatların ancak tekrar yukarıya doğru hareket etmesi suretiyle ortadan kalkar.

avatar
  Subscribe  
Bildir