Silisli alglerin genel özellikleri, silisli algler hakkında bilgi.

0
321

■ Silisli alglerin genel özellikleri nelerdir?
En büyükleri bir milimetre olan silisli algler (Diatomaceae) 200 milyon yıldan beri dünyada yaşamaktadırlar, insanlara ulaşan besin zincirının ilk halkasıdırlar.
Fotosentez yaptıkları İçin oksijen salar ve böylece milyonlarca canlının yaşamasına önemli katkıda bulunurlar. Bazı türler her altı saatte bir kez bölünerek çoğalırlar. Bu suretle tek bir silisli alg 10 gün içinde bir milyar tane olur.

■ Silisli algler nerede yaşar?
Suyun olduğu her yerde silisli algler (Diatomaceae) de vardır. Tek hücrelidirler, hem tatlı hem tuzlu sularda, buz denizlerinde, sıcaklığı kaynama derecesindeki gözelerde yaşayabilirler. Aylarca hatta yıllarca süren kuraklıklan izleyen ilk yağmurlarla canlanan sporlara benzerler. Protoplazmadan oluşan vücutla-n silisyum dioksitten şahane bir kabukla çevrilidir. Kabuk tamamen kapalı değildir, her yanda delik ve yarıklar bulunur. Buralardan dışarı çıkan protoplazma hücreye gerekli ışık ve besini sağlar.

avatar
  Subscribe  
Bildir