Sera etkisi nedir? Küresel ısınmaya sebep olan karbondioksit

0
17

ATMOSFERDE SERA ETKİSİ VE KARBONDİOKSİT BİRİKİMİ

İçinde kış mevsimi boyunca çe­şitli yazlık sebzelerin ve çiçeklerin yetiştirildiği seralar, gündüz güneş­ten aldıkları ısıyı depo edebildikle­ri için dış ortama göre daima daha sıcaktırlar. Serayı örten cam taba­kası ve sera içindeki nemli hava, ısı­nın sera dışına çıkmasını engeller. Diğer bir ifadeyle güneşten gelen kısa dalga boylu ışınlar, sera zemi­nine ulaştıktan sonra uzun dalga boylu ışınlar olarak geriye dönerler.
Ancak bu ışınlar sera dışına çık­mazlar. Zira, sera camı kısa dalga boylu ışınları geçirirken uzun dal­ga boylu olanların geçmesine izin vermez. Neticede, ısı enerjisini de taşıyan bu ışınlar sera içinde kala­rak sera sıcaklığını artırır.

Serbest atmosferde ise yeryü­zünden yansıyan uzun dalga boy­lu ışınlar, eğer havanın içinde ye­terli miktarda nem yanı su buharı, karbondioksit, toz ve kir yoksa, yer­den uzaklaşarak tekrar atmosferin üst tabakalarında dağılmaktadır.

Aynı zamanda, gece boyunca top­raktaki ısı radyasyonla uzaklaşarak yere yakın olan seviyelerin soğu­masına sebep olmaktadır. Buna karşılık, yerden yansıyan ışınların ve ısının atmosferin alt tabakaların­da bulut ve kirli hava tarafından tu­tulması durumunda, yer seviyesin­de sıcaklık artışları görülür. Hava ta­bakasının karbon, kükün ve azot oksitlerle ve diğer partiküllerle kirlenmesi sonucunda, tıpkı sera ca­mı gibi bir tabakanın üzerimizde oluştuğu anlaşılmıştır. Bilim adamlarının aralıksız sürdürdükleri çalış­ma ve araştırmaların sonucunda, bu durumun ileride önemli doğal fe­laketlere neden olacağı ileri sürül­mektedir. Atmosferde karbondiok­sit ve diğer kirleticilerin bugünkü oranlarda artmaya devam etmesi önlenemezse 2000’n yılların’da Dünya sıcaklığının ortalama 3 °C artması beklenmektedir. Sonuç­ta deniz seviyesinin 20-30 cm yük­seleceği, kutup buzullarının erimeye başlayacağı, sıcaklıkların aşırı dalgalanmalar göstereceği, fırlına ve sel gibi doğal afetlerin güçlene­rek artacağı ileri sürülmektedir.

avatar
  Subscribe  
Bildir