SAKLIKENT KANYONU NASIL OLUŞTU?

0
33

KANYON NASIL OLUŞTU?

İlginç morfolojisi ve olağanüstü güzellikteki vahşi doğası ile ender rastlanan bir doğa anıtı olan Saklıkent kanyonu, yöredeki aktif tektonizmanın en açık kanıtıdır. Karaçay’ın bu derinlikte ve çok dar bir va­di oluşturarak kireç taşı platosuna saplanmasını sağ­layan başlıca etken, Eşen Ovası oluğunu doğudan sınırlayan Kayadibi fayının hareketleriyle platonun, dönemsel olarak, genelde sürekli yükselmiş ol­masıdır.

Kanyonun boyuna ve enine profilleri incelendi­ğinde, açık olarak gözlenen, çok basamaklı ve sap morfolojisi, vadi yarılmasına yol açan dönemsel tek­tonik etkileri ortaya koymaktır. Vadi tabanındaki dik çağlayan basamaklarının, tabandaki şiddetli akarsu erozyonuna bağlı olarak sürekli vadi yukarı yönde gerilmekte olduğu ve henüz vadinin giriş bölümü dı­şında düşük eğimli vadi tabanının gelişmediği gö­rülmektedir. Bu özellikler, jeomorfolojik evrim açısından kanyonun henüz gençlik dönemini yaşa­makta olduğunu belirlemektedir. Bunun nedeni, tektonik aktivitenin halen sürmekte oluşudur.

Karaçay’ın platoya gömülerek kazdığı kanyonun oluşumu, yaklaşık 2-3 milyon yıllık bir süreyi kapsa­maktadır. Oluşumu başlatan fay zonundaki tektonik hareketler, sık yaşanan depremler şeklinde günü­müzde de diriliğini korumaktadır.

Kanyonun dar ve derin oluşunda, su etkisiyle ko­layca çözülebilen, genelde dayanımsız olan Akdağ kireç taşının da önemli rolü vardır. Kaya türünün bu özelliğine bağlı olarak, Karaçay’ın bulunduğu bloğun her yükselme evresinde, alçalmakta olan ova taba­nı düzeyine göre enerjisi daha da artan akarsu, özel­likle bol yağışlı iklim evrelerinde sürekli yatağını derine kazarak bu derin kanyonu oluşturmuşur.

avatar
  Subscribe  
Bildir