Rüzgar nedir? Rüzgar nasıl oluşur

0
24

Poyraz ve Lodos rüzgarı

Havanın bir yerden başka bir yere akmasına, taşınmasına rüzgar diyoruz. Rüzgarı meydana getiren meteorolojik nedenlere bağlı ola­rak, rüzgarın yönü ve hızı daima değişmektedir. Bu arada, rüzgarla birlikte taşınan havanın klimatolojik özelliğine göre de, ortamın sıcak­lık, nem ve basınç değerleri değışimlere uğrar.

RÜZGAR NASIL OLUŞUR?

Rüzgarı oluşturan nedenlerin başında, yer yüzünün güneşten ge­len enerji ile farklı şekillerde ısınması gelir. Aynı zamanda, karalar ve de­nizlerin farklı olan ısınma ve soğu­ma özellikleri de değişik ısı farklılık­larına sebep olmaktadır. İşte bu farklı ısınmalar sonucunda, klima­tolojik farklılıklar ortaya çıkar. Sıcak olan bölgelerde ısınan hava hafif­ler ve yükselir, hava basıncı azalır, nem oranı artar. Soğuk bölgelerde ise bunun aksine, hava ağırlaşır ve yere doğru çöker. Hava basıncı da artar. Böylece iki ayrı yapıda iklim tipi oluşur. Neticede, yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanları­na doğru hava kütlesi akmaya baş­lar ve böylece rüzgar meydana ge­lir. Yüksek basınç alanından gelen rüzgarlar, geldiği ve geçtiği yerle­rin iklim özelliklerine göre soğuk ve­ya sıcak, nemli veya kuru bir yapı­dadır. Haliyle, bu farklı yapısını git­tiği yerlere taşıyacak ve orada de­ğişik iklim olaylarını meydana geti­recek, mevcut ıklım özelliğini değiş­tirecektir. Bu oluşum içinde ortamın sıcaklığı, nemi ve basıncı değişe­cek, çeşitli iklim olayları görülecek­tir. İşte, böylesine etken olan rüz­gar faktörü iklim yapısında geçici olarak da olsa meydana getirdiği bu değişimlerle canlıların yaşamı­nı da etkileyecektir. Genel olarak yurdumuzda ku­zey yönlerden esen rüzgarlar da­ha serindir ve bulutları, yağışları meydana getirir. Güneyden esen­ler ise nispeten daha sıcak ve nem­lidir. Kuzeydoğudan esen ve POY­RAZ adı verilen rüzgarlar, ortamın hava sıcaklığını düşürürken aynı zamanda hava basıncını artırırlar. Sıcaklıktaki düşme ve basıncın ar­tışı ani olur ve değeri de yüksek ol­duğu takdirde canlılar bundan çok etkilenir ve rahatsız olurlar. Poyraz öncesinde güneyden rüzgar alın­mışsa bu etki daha da belirgindir. Poyraz rüzgarları yaz aylarında olumlu etkiler yaparken, ilkbahar ve sonbahar aylarında, genellikle ani hava değişimlerine neden oldukla­rından, canlıları olumsuz şekilde et­kiler. Poyraz rüzgarının tam tersi yönden esen ve LODOS olarak bi­linen güneybatı rüzgarları da za­man zaman canlıları etkilemektedir.

avatar
  Subscribe  
Bildir