Rusları Dayanıklı Yapan İlaç : Eleutherococcus Bitkisi…

0
65

Eleutherococcus Rusya’da kansızlık, halsizlik, moral bozukluğu, asthenia, özellikle kan damarları ve kalbe ilgili herhangi bir kronik ve zayıflatıcı hastalık: ameliyatlar, verem gibi kronik bulaşıcı hastalıklar, yaşlılık, hastalıkların iyileşme devresi gibi hallerde, reçetelerin baş ilacıdır.

Eleutherococcus bitkisinden yapılan ilaç, Sovyet atlet, kozmonot ve işçilerinin akılsal ve fiziksel güçlerini geliştirmektedir. Batıda dikkate alınmayan harika ilaç, Rusya’da hemen hemen her reçetenin baş ilacıdır. Dr. S. Fulder’in New Scientist dergisinde çıkan bir yazısından yapılan aşağıdaki derleme, bu konuyu belgelemektedir.

Rusya’da 50 yıldan beri çok yaygın olarak kullanılmasına karşın, batıdaki otoriteler bu ilaç hakkında hemen hemen hiç bir şey bilmiyorlar. Bu nedenle sözü edilen ilaç batı eczanelerinin listelerinde yoktur.

Söz konusu ilaç, tıpta çok yararlı olan Giaseng bitkisinin de dahil olduğu “Araliaceae” familyasından “Eleutherococcus Senticosus” diye adlandırılan, böğürtlene benzer dikenli bir bitkiden elde edilir. Bitki “Sibirya ginsengi” diye de bilinir. Kleutherococcus Doğu Rusya’da Vladivostok’ta bulunan Rusya Bilimler Akademisi’ ne bağlı Etkin Biyolojik Maddeler Enstitüsü tarafından, birçok bilimciyle yıllarca sürdürülen araştırmaların sonunda elde edilmiştir. 1962’de Sağlık Bakanlığınca onaylandıktan sonra, ilaç Rus eczanelerinde doğu kültürünün ilaçları olan ginseng, pantocrine ve schizandrayı da kapsa yan güçlendirici (tonik) ilaçlar bölümünde yer almıştır.

İlacın sporda kullanılması onun güç vermesi ve dayanıklılığı arttırmasındandır. Ayrıca, ilacın yan etkisi yok denecek kadar azdır. Bu konuda yapılan bir test’de ilacı alan atletler, diğerlerine göre yarışı en az beş dakika daha önce bitirmişlerdir. Bu deney, Prof. A. V. Korobkov’u 1500 sporcuyla başka bir deney yapmaya yöneltmiştir. Korobkov göstermiştir ki cleutherococcus özellikle uzun süreli olaylarda refleksleri, dikkati, dikkat süresini ve dayanıklılığı arttırmaktadır, ilaç, özellikle çok fazla yapılması gereken antrenmanlarda, atletlerin yorgun düşmemeleri için yararlıdır. İlacın tek yan etkisi, çok ender olarak, kan basıncını geçici olarak arttırmasıdır.

Krobkov, bu ve benzeri ilaçların doping’le hiç bir ilgisi olmadığını yazmaktadır. Eğer ilaç doping sayılırsa, Ruslar atletlerin yıl boyunca programlarının gereği olarak kullandıkları ilacın, yarışmalardan hemen önce yasak edilmesinin komik olacağını söyleyecekler ve doping tanımına dikkati çekeceklerdir.

Doping, sadece bir atletin performansını arttırması amacıyla bir ilaç aldığı zaman ortaya çıkar. Batılı otoritelerin eleutherococcusu yasaklayacak kadar bilmemesi nedeniyle, bu ilaç, 1980 olimpiyatlarından önce diğer uluslar arası yarışmalarda olduğu gibi serbestçe alınmış olmalıdır. İlaç genellikle yarışmalardan bir süre önce alınmaktadır. Araştırmalar da ilacın önce alınması durumunda en etkin olacağını göstermektedir.

Eleutherococcus’tan yararlanan, sadece atletler değildir, ilacın kullanım alanı inanılmayacak kadar geniştir. Batılı doktorlar böyle çok amaçlı bir ilacın varlığına inanmamaktadırlar, ilaç, Rusya’da derin deniz altlarında çalışanlar, maden kömürü ocaklarında çalışanlar, dağcılar, askerler ve fabrika işçileri tarafından, yaşanılmayacak derecedeki güç alışma koşulları altında, her türlü baskıya dayanıklılık kazanma amacıyla alınır. Kamyon şoförleri ve pilotlar bu ilacı her türlü tehlikeye karşı tetikte bulunmak ve aldıkları diğer ilaçların tehlikeli yan etkilerinden korunmak için alırlar.

Genel sağlığı, dayanma gücünü arttıran ilaç, zayıf, güçsüz ve baskı altındakilerin enerjisini de üst düzeyde tutabiliyor. Bu nedenle ilacın Rusya’da hastanelerde ve kliniklerde kullanılması oldukça yaygın haldedir ve ilaç bol miktarda üretilmektedir.

Eleutherococcus uzak doğuda bu tür bitkilerin bir tarama programı sırasında bulunmuştur, iyi bilinen ginseng’e göre farklı tarafı, onun o zamana kadar halk ilacı olarak kullanılmamış olmasıdır. E., Ginseng gibi glikozit içermektedir ve ondan daha az zararlıdır. Ruslar bu tür güçlendirici ilaçlar yapılan bir sürü bitki bulmuşlardır ve her defasında da etkin maddenin glikozid’ler olduğu görülmüştür. Halbuki bu madde önceden eczacılıkta hiç de dikkate alınmıyordu.

Eleutherococcus, problem çözme gücünü, dikkati, dikkat süresini, doğru ve hızlı iş yapmayı, büyük ölçüde arttırıyor. Ayrıca, kişi ne kadar yorgun ve bitkin olursa, ilacın etkisi o kadar fazla oluyor. Diğer taraftan uyarıcılar genel performansı ve problem çözme gücünü büyük ölçüde düşürürken, sadece hızlı olmayı sağlıyorlar. Araştırmalar; bitkinlik, dondurucu ya da kavurucu sıcaklık altlarında, değişik oksijen miktarlarıyla değişik atmosfer basınçlarında, kuvvetli ışınım altında, zehirleyici ilaçlar ve kimyasal maddeler verilerek., kanser ve sıtma gibi hastalık hallerinde de yapılmıştır. Görülmüştür ki, eleutherococcus, ginseng gibi güçlendirici ilaçlar verildiğinde, kişinin yaşama şansı büyük ölçüde arttığı halde, uyarıca madde alanlar da tam tersine azalmaktadır.

Genel olarak sağlığın bozulması, baskıdan doğmaktadır. Vücudun baskıya dayanıklılığı sinir sistemi ve adrenalin öz suyu ile kontrol edilir. Baskı halinde kan kaslara gönderilir, zehirlenme olasılığına karşı önlem alınır; karaciğerden diğer koruyucu kimyasal maddeler harekete geçer, enerji üreten organlara uyarılır. Baskının sürekliliği durumunda, sağlık bozulur.

Ruslar, hayvanlar üzerinde fazla baskı uygulayarak yaptıkları deneylerde, adrenalin öz suyu’nun fazla kullanılmasında doğan mide rahatsızlıkları, dalak genişlemesi gibi hastalıkların, eleutherococcus verilen hayvanlarda, kesinlikte ortaya çıkmadığını görmüşlerdir. Baskıdan önce verilen eleutherococcus vücudun baskıya karşı direnmesinde onu dayanıklı tutmaktadır. Adrenalin salgısı az olmakla ve direnme süresi uzamaktadır. Bu tür deneyler ginsen’le uzak doğuda bir çok laboratuarda ve hatta California Üniversitesinde yinelenmiştir. Buradan giderek, genel olarak kabul edilebilir ki, glikozoit’ler öncelikle adrenal salgı bezlerine ya da onu kontrol eden beynin “hypothalamus” bölgesine etki ederler.

Baskıya karşı vücudu korumada, adrenalin öz suyu, en önemli rolü oynar; gnalin öz suyu, en önemli rolü oynar; ginseng de öyledir, fakat bu öz suyun veya ginseng’in uzun süre sürekli kullanılması vücuda büyük zararlar verir. Aksine, bu konuda vücuda hiçbir zarar vermeden kullanılan uzun süre etkili harika ilaç eleuthcroeoccus, büyük olasılıkla Çinliler tarafından 5000 yıl önceden beri biliniyordu.

Çünkü onların törelerine göre ilaç, kurtarıcı değil koruyucudur. Tıpkı eleutherococcus gibi. Bu tür ilaçların batıda kabulü onların “bir hastalık bir ilaç” anlayışına uygun olmadığından şimdiye kadar zor olmuştur. Ancak bundan sonra Rusların eleuthcrococcus üzerine öncü araştırmaları, Rusya dışında da tekrarlanacak ve harika ilaç dünya eczanelerine yayılacaktır.

“NE SCEİNTİST”ten derleyen
Yazar : Dr. O. DEMİRCAN

avatar
  Subscribe  
Bildir