Proteinlerin özellikleri, sindirimi, görevleri, insan vücudu için önemi.

0
198

Şüphesiz, et Yiyenlerin ot yiyenlerden daima daha üstün oldukları tartılma kabul etmiyecek kadar bir gerçektir. Bunu doğada her zaman kanıtlamak mümkündür. Şahin kuşu güvercin kadar küçük olmasına rağmen orandaşlarını yenebildiği gibi, ondan çok daha büyük tahıl yiyen hayvanlara da aman vermemektedir. Ormanların mutlak kralı arslanı ondan daha kuvvetli ancak ikinci bir arslan yenebilmektedir. Denizlerdeki köpek balıklarında da yasam düzeni aynı. Görülüyor ki, doğanın söz sahibi canlıları tahıl yemiyerek hayvansal proteinle beslenmektedirler. İnanıyor musunuz, bu bir rastlantı sonucu mudur?
İnsanlar, elbette bu atmosferin dışında değildir. Gelişmiş uluslar kara ve denizde yasayan hayvanlardan çoktan ders almış olmalıdırlar ki, dengeli hayvansal proteinle beslenerek az gelişmiş, ulusları yıllarca sömürmesini bilmişlerdir. Kırk sekiz milyonluk bir İngiltere, et yemeyen Hind Ulusu’nu yıllarca hegemonyası altında tutabildiyse gereğince hayvansal proteinle besi endi imdendir.

Proteinler vücudun yapıtaşlarıdırlar. Yokluklarında beynin gelişmesi yavaşlar, organların gelişmeleri tam olmaz Boylar kısa kaldığı gibi, vücudun hastalıklara karşı direnci de azalır. Proteinlerin düşünceyle yakın ilişkileri deneysel olarak saptanmıştır. Görülüyor ki, beyin ömür boyunca bir evrim getiriyor. Beynin ömür boyunca yapıtaşlarına ihtiyacı olduğu apaçık ortadadır Özellikle beynin büyük bir kısmı bebeklik çağında oluştuğundan bu çağda hayvansal ve bitkisel protein geregi açıktır Denilebilir ki, komşunun çocuğu fakir, hatta hemen hemen hiçbir hayvansal protein almadığı halde geri zekili değil, hatta çok başarılı bile O gibi kimselerin BEBEKLİK ÇACDA DENCELİ PROTEİNLE BESLENEBİLSE-LERDİ BUCÜN NE OLACAKLARİNİ KİM KESTİREBİLİRDİ?

Sadece beynin gelişmesinde mi? Vücut yapısının % 80’ni su, % 20’si kuru maddeden yapılmıştır Kuru maddenin % 85’inin proteinden oluşması proteinlerin önemlerini açıkça ortaya koymaktadır. Dünyada birçok örneklere rastlamak mümkündür. Genellikle az et yiyen Çin ve Japonlar kısa ve minyon tiplerdir Et yemeyip hayvansal besin olarak süt ve yag yiyen uluslardan Hındlıler uzunboylu ve zayıf insanlardır. Dengeli protein tüketen uluslara örnek olarak Finlandıyalı’ları alabiliriz Fin Ulusu dengeli beslendiğinden 70 yıl içinde ortalama 1,4 Cm, boy uzaması kaydetmiştir. Demek oluyor ki, bebeklikten olgunluk çağına kadar, hatta tüm hayat boyunca dengeli protein alınması gerekmektedir Hatta erginlik çağına kadar alınan toplam kalori miktarının % 10’u iyi kalitede protein cinsinden olması gerektiği saptanmıştır PROTEİNLERİN DİCER BESİNLERDEN ÜSTÜNLÜĞÜ NEDİR? Günümüz dünyasında şişmanlık problem olmaya devam etmektedir.

Proteinlerin en üstün meziyetleri gereğinde enerji sağlamakla birlikte esas hücre ve dokuların yenilenmelerinde ve hücrelerin oluşmalarında temel görev almalarıdır. Bu komple görevleri yapabilecek doğadan kökenini alan hiçbir yiyecek yoktur. Üstelik de protein futasının birikmeyıp idrarla dışarıya atılması şişmanlama problemim ortadan kaldırmaktadır.
Proteinler bitkisel ve hayvansal oluyor Karışık beslenme her ne kadar gerekli ise de, hayvansal proteinlerin bitkisel proteinlerden çok üstün olduklarını gözlemler göstermiştir. Hayvansal proteinlerin bitkisel proteinlerden üstün olmaları:
a) Hayvansal besinlerden insan vücudu yüksek oranda yararlanır. Çünkü bitkisel proteinlerin bulunduğu hücreler sellüloz zarla çevrildiğinden insan mide ve barsaklarında salgılanan fermentler bu zarı kolaylıkla eritemezler. Halbuki hayvansal proteinlerde böyle bir problem yoktur Kolayca hazmedilirler.
b) Hayvansal proteinlerin biyolojik değerleri üstündür. Örneğin, süt proteini (albumin) ne 100 olarak değer koyarsak, ona nazaran et proteini 48, tahıl proteini 50, baklagil proteini 25 değer not alır.
c) Bitkisel kaynaklı besinlerde hayvansal besinlere oranla daha az protein vardır.
d) Bitkisel besinlerde amıno asidin çeşidi az olduğu halde, haYvansal besinlerde protein kaynağı amıno asitler adeta toplu halde bulunurlar.
e) Tabiatta yalnız hayvansal proteinlerde B 12 vitamini üretilebilir Kan yapımında büyük görevler yüklenen bu vitamin bitkisel proteinlerden sentez edilemez Görülüyor ki, hayvansal proteinler bitkisel proteinlerden su götürmez derecede üstündürler.

Hayvansal proteinler, et, süt, yumurta, peynir, balık başltbaşına temel beslenme maddeleridir. Süt, yavrunun beslenmesi için komple besinlere sahiptir, özellikle yoğurt, insanların uzun ve rahat bir ömür geçirmesinde önemli rolü vardır. İnsanların sıkıntılı bir yadlılık geçirmesi, ya da yeteri kadar yaşayamamalarındaki önemli nedenlerden biri, barsaklarda yaşayan sayısız mikroplar ve bunların faaliyeti sonucu meydana gelen TOXİN’lerdir Toksin denilen zehirli maddeler dokuları tedrici olarak zehirlemektedirler. Saptandığına göre, yoğurt bakterilerinin süt şekerini parçalamak suretile meydana getirdikleri asittik, mide ve (sarsaklardaki daha çok nötr ve alkali ortamı seven bu kokutucu bakterilerin faaliyetine engel olmaktadır Kokuşma durmakta, dolayısile ihtiyarlık gecikmekte, yaşlıların sağlığı da düzene konulmaktadır.
Peynir fosforca zengin olduğundan besleyici ve üstün protein değerinin yanında sindirimi de kolaylaştırır Fransız’ların yemeklerden sonra peynir yemeleri sindirimle ilgilidir.

– Ülkemiz dört yanı denizlerle çevrili olduğundan balığın üzerinde de durulması gerektir Balıklar % 19 proteine sahiptir lyod, fosfor ve izmineral maddelerce de zengindirler En önemlisi balıklar yag bakımından fakir olduklarından diyet için en iyi bir besin maddeleridirler.
Sonuç olarak denilebilir ki; proteinler özellikle hayvansal proteinler beslenme biliminin temel tabıdırlar. Günümüz nüfus artıjında buna paralel hayvansal proteinlerin de arttırılmasına gerek vardır Aslında vok gibi görülen protein açlığı nüfus patlaması ile daha çok kendini gösterecektir. Bu bakımdan hayvancılık ve hayvan sağlığına daha çok önem verilmesi gerekir.
Günümüz ve yarının sağlıklı insanları için.

Halil CÖMERT

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir