Portakalın faydaları nelerdir. Portakal nerelerde yetişir

0
18

Portakal hakkında bilgi

Yer yüzünde en çok yenen mey­velerden biri olan portakal, kışın en fazla ihtiyaç duyduğumuz vitaminlerin paketlendiği bir şifa kaynağıdır. Portakalı çok iyi tanı­dığımızı zannederiz. Oysaki, bu meyve konusunda bildiklerimiz, ol­dukça yetersizdir.

Çiçeklenme mevsiminde bir portakal bahçesinde bulunuyorsa­nız, mis gibi bir havayı teneffüs edi­yorsunuz demektir. O güzel çiçek­ler, 6 ay sonra sulu bir portakal ha­line geleceklerdir. Olgunlaşmasının asıl mevsimi sonbahar sonu ve kış başı ise de, bugün pek çoğalmış çe­şitleri sayesinde, bütün yıl portakal yetiştirilebilmesi mümkün olabil­mektedir.
Ev kadınları manavda yeşil le­keli portakalları ham oldukları kor­kusuyla bir türlü almağa yanaşmaz­lar. Halbuki portakalın kabuğun­daki yeşil renk, sadece klorofil olup, meyvenin olgunlaşması sıra­sında, havanın normalden daha sı­cak olduğunu göstermektedir. Sa­tışa çıkarılacak portakallar, amba­laj müesseselerine geldiklerinde hala yeşil kabuklu iseler, özel odala­ra alınırlar. Burada 24-72 saat yük­sek sıcaklığa maruz bırakılırlar; ha­vaya karıştırılmış az bir miktar eti­len gazı, bu esnada kabuğun yeşil­liğini soldurur. Bu muameleden sonra portakal sararmış olarak pi­yasaya çıkarılırsa da, renk değişik­liğinin meyvenin tadı ve gıda değe­ri üzerinde hiçbir tesiri olmaz.

Portakal, domates, muz ve di­ğer bazı yemişlerin aksine, koparıl­dıktan sonra olgunlaşmağa devam etmez.

En iyi portakalları satın almak için, görünüşlerine aldanacak yer­de, dokunma hassanıza güvenin.

En sulu portakallar ağır olanlarıdır; ince kabuklular, kalın kabuklular­dan daha suludur. Bununla bera­ber kalın kabuklu olan Yafa gibi bazı portakal cinsleri, yenmek için pek makbuldür. Meyvenin büyük­lüğü ile cinsi ve lezzeti arasında faz­la bir ilişki yoktur.
Portakalın bünyesinde, insana faydalı olan en az 23 gıda maddesi vardır. Bilhassa C vitamini (askorbik asit) bakımından zengin olan bu meyve, ayrıca meyve şekerleri, fos­for, demir, B1, B2 vitaminleri ve niasin ihtiva etmektedir. Doktorlar zayıflamak isteyenlere, tansiyonu yüksek olanların ve mide ülserinden mustarip bulunanların yemek liste­sine portakalın dahil edilmesini tav­siye etmektedir.

Portakal suyu, kullanılmadan evvel süzülmemelidir. Çünkü kabu­ğu maden ve vitamin bakımından çok zengindir. Portakal suyu, zan­nedildiğinin aksine, üstü kapalı ol­mak şartıyla, vitaminlerden birşey kaybetmeden, uzun müddet buzdo­labında muhafaza edilebilir.

Yer yüzünde en çok portakal yetiştirilen ülkeler, Akdeniz ülkele­ri, Avustralya, Brezilya, Japonya, Hindistan, Güney Afrika, Yeni Ze­landa ve Çin’dir.

Sanayileşmiş ülkelerde portekalın çekirdeklerinden oleamargarin, nebati yemek yağları ve her hangi bir rengi suni ipeği tespit eden bir boya çıkarılmaktadır. Kabuğu renkli tabakasından, harp gemilerinin boyanmasında kullanılan ten pen ve karoten adlı bir madde çıkarılmaktadır. Portakalın beyaz kabuğundan ise harikulade bir jelatin olan ve derin yaraların ilk tedavisinde kullanılan pektin elde edilmektedir. Bu muamelelerden arta kalan meyve eti, çekirdek ve kabuklar, sığırların beslenmesine yaramaktadır.
Ya pektin imalatında kullanılan, kabukların yıkandığı sular? Son araştırmalarda bu suyun% 10 nispetinde saf şeker ihtiva ettiği keşfedilmiştir. Ondan da şeker pekmezi yapılmaktadır.

avatar
  Subscribe  
Bildir