Polarize ışık ne demek ve polarize ışık nasıl elde edilir?

0
166

Işık küçücük dalgalardan meydana gelir ve bu dalgalar her yüzeyde titreşirler. Bir ışık demetinde bazı dalgalar aşağı yukarı, bazıları sağa sola ve bazıları da değişik köşegen doğrultularda titreşip dururlar. Bu titreşmeler her doğrultuda serbestçe dağılırlar, ne herhangi bir yüzeyi tercih ederler, ne de herhangi bir yüzeyde ötekinden fazla bulunurlar Güneşten veya bir elektrik ampulünden gelen ışık İşte bu cinstendir.

Böyle bir ışığın saydam bir kristalin içinden geçtiğini varsayalım. Kristal değişik birçok atom
veya atom gruplarından bir araya gelmiştir ve bunlar düzenli sıralar ve tabakalar halindedir. Böyle bir kristalden geçen bir ışık dalgası, eğer bir tek yüzeyde titreşir ise, kristalin içinden daha rahatça geçebilir, böylece o atomların iki tabakası arasından kolayca sıvışmak imkanını bulur. Eğer bununla bir açı teşkil eden bir yüzeyde titreşir ise, o zaman geçerken atomlara çarpar ve enerjisinin çoğunu onları harekata getirmeye, titreştirmeye harcar. Böyle bir ışık ise ya tamamıyla ya da kısman kristal tarafından emilir, absorbe edilir. Bunun daha iyi anlaşılabilmesi için şöyle bir misal verelim: Bahçenizle komşunuzun ki arasında tahta parmaklıklı bir çıt bulunsun ve siz bu çitin aralıklarından geçirerek komşunuzun bahçesindeki bir ağaca bir ip bağlasanız ve üçünü elinizde tutup sallasanız, eğer iple aşağı yukarı titreşen dalgalar yaparsanız, bunlar çitin parmakları arasından öteki bahçeye hiç bir zorluk çekmeden geçecek, yani bu durumda aradaki çıt «saydam» olacaktır. Eğer sağa sola, yani iki yana titreşen dalgalar yaparsanız. İp parmaklara çarpacak ve titreşmeler de karşı tarafa geçemeyecektir.

Bazı kristaller ışık dalgalarının bütün enerjisini iki ayrı ısına sokmaya zorlarlar. Titreşim
yüzeyi artık her tarafa aynı şekilde yayılmaz. Bir ışında bütün dalgalar belli bir yüzeyde, ikinci ışında ise birinciye tamamiyle dik açıda olandır yüzeyde titreşirler. Köşegen bir titreşim mümkün değildir.

Işık dalgaları bir tek yüzeyde titreşime zorlandıkları zaman, böyle bir ışığa “yüzey polarize” veya kısaca “polarize” ışık adı verilir. Genellikle her doğrultuda titreşen normal ışık polarize değildir.

avatar
  Subscribe  
Bildir