Petrol tarihinin önemli kilometre taşlari

0
194

1859
Edwin Drake Amerika’da Pennsylvania’da Titusville yakınında ilk petrolü
buldu. 1880 de öldüğü vakit fakir bir adamdı.

1861
ilk petrol ihraç edildi. Philadelphia’dan Londra’ya gemiyle taşındı.

1870
Dünyanın yedi büyük petrol şirketlerinden ilki olan Standard Oil Company
Cleveland’da kuruldu.

1879
Birleşik Devletlerde Allegheny dağlarından geçen dünyanın ilk petrol boru
hattı (pipe line) açıldı.

1901
Teksas’ta Spindeltop’ta petrol bulunması Gulf ve Texaco adınadki iki dev
şirketin daha ortaya çıkmasına sebep oldu.

1907
Hollanda İngiliz şirketlerinin birleşmesiyle Royal Dutch Shell adındaki bir
dev şirket daha doğdu.

1908
İranda Mascidi – Salaman’da petrol bulundu ve Orta Doğu’da muazzam
petrol rezervelerınin bulunduğunun İlk işareti oldu.

1911
Amerikan Yüksek Mahkemesi Standart Oil Şirketinin parçalanmasına ka-
rar verdi, bundan üç büyük şirket meydana geldi : Esso, Mobil ve Socal.

1922
Maracaibo gölü kıyılarında petrol bulunması Venezuela’yı petrol sahnesine
çıkardı.

1927
İrak’ta Kerkük dolaylarında muazzam petrol kaynakları bulundu ve bü-
yük şirketler Orta Doğu’daki rekabeti aralarında ayarlamayı kabul ettiler.

1930
Doğu Teksasta ve iki yıl sonra Bahreyn’de petrol bulundu.

1933
Londra’da Küveyt Petrol Şirketi tescil edildi. (Küveyt Dünyanın petrol re-
zervelerinin altıda birine sahiptir.)

1948
Venezula çıkardığı bir kanunla petrolden sağlanan karı işleten şirketlerle
Devlet arasında yarı yarıya bölüşmeye karar verdi. Arkasından Suudi Ara-
bistan da bunu izledi.

1951
İran Anglo – iranian şirketini devletleştirdi, fakat petrolünü dünya piya-
salarına satamadı.

1954
Anglio – iranian, “British Petroleum” yeni adıyla İrana bir konsorsiyom’-
un bir parçası olarak döndü.

1956
Süveyş Kanalının kapanması bir kriz yarattı ve şirketleri başka yerlerde
petrol aramaya teşvik ederek Orta Doğuya olan bağımlılıklarını azalttı,

1957
italyanın ENİ örgütü Ulusal İran Petrol Şirketiyle müşterek bir şirket
kurdu.

1959
Küçük bağımsız şirketler Libyada geniş petrol kaynakları buldular.
OPEC, Petrol ihraç eden Ülkeler Örgütü kuruldu.

1960
Alaskada geniş ölçüde petrol araştırma alanları açık arttırmaya çıkarıldı.
BP’nin (British Petrolüm) yeniden Amerikan piyasasına girişi petrol en-
düstrisinin büyüklüğü ve dinamizmi hakkında bir fikir verebilir.

avatar
  Subscribe  
Bildir