(Otomobil – Araç) Araba bakımının yapılıp yapılmadığını anlamanın pratik yolları.

0
317

BAKIM YAPILAN İŞLERİ DENETLEYİNİZ
Bakım ya da onarım işleri faturası kimileyin yüklü olur ve çok kez her şeyin adamakıllı yapıldığını doğrulamak güçtür. Bununla beraber bazı işlerin beklenildiği gibi iyi yapılıp yapılmadığını anlamaya olanak veren basit ve kolay denetim araçları vardır.

BENZİN VE HAVA KARIŞIMININ AYARLANMASİ
Çoğu durumlarda hava filitresi çıkarılır. Kapakta parmak izleri görülebilir, ya da kapak temizlenmiş olabilir. Tespitte, sökmeden izler kalabilir. Motor hızlanmalarındaki düzelme, ayarlama yapıldığını gösterir.

SUBAP AYARI
Külbütörlere ulaşmak için subap kapağının kaldırılmış, jontanın da değiştirilmiş olması lazımdır, jonta saman sarısı renginden anlaşılır.

FREN AYARI
Pedal hareket sığası, evvelkinden kısa olmalıdır. Frenleme etkisi yüksek olmalıdır. Seri bir frende, araba ne sola ne de sağa çekmelidir. Yine lastiklerle jantlarda parmak izlen görülebilir; bunlar tekerleklerin çıkarıldığını kanıtlar. Civata somunlarıyla oynandığı da anlaşılır.

DEBRİYAJ AYARI
Pedal hareket sığası çok önemli değildir. Pedal boşluğu 3 cm ‘i geçmemelidir. Harekete geçiş daha yumuşak ve daha kerieli (derece derece) olacaktır.

ATEŞLEME AYARI
Distribütör kapağı kaldırılmış olmalıdır; burada parmak izleri ya da yağ görülmeli, yoksa, yeni temizlenmiş olmalıdır. Kontak noktaları temiz olmalı, değiştirilmiş ya da eğelenmiş bulunmalıdır. Bujiler, yeni görünümünde, yağsız ve tozsuz olmalıdır.

BELİRTİLER VE BOZUKLUĞUN TANIMLAMASI
Kimi bakımlardan bir otomobil makinisti ile bir aile doktorunun birçok ortak noktaları olur.
Karşılaştıkları en büyük güçlüklerden biri hastanın yankımalarını yorumlamaktır, öte yandan çok kez kendi hastalığının belirtilerini açıklamak arabasındaki bozuklukları açıklamaktan daha kolay değildir.
Mekanik sorunların çoğundaki belirtiler aynı seridendir, dolayısıyla bu ayırdedici nitelikleri gözlemek ve ne olduklarını anlamak araba sahibi için çok kez makinistten kolay olur, örneğin kimi aksaklıklar ancak kötü havalarda ortaya çıkar: kimileri de tersine, yağmurda kaybolur. Nedeni pek bilinmeyen ateşleme tutuklukları özel kimi koşullarda şiddetlenir ve hafifler dolayısıyla, tutuklukları meydana getirdiği sanılan durumlar makiniste olduğu gibi açıklanırsa görevi kolaylaşır.

Bu hep motor tam repmle çalışırken mi oluyor? ya da sabahleyin ilk harekete geçişte mı oluyor? Yoksa motor sıcakken mı oluyor? Bu aksaklıklarda en önemli belirtiler şunlardır
1. Yol Kaplamasının Durumu: Belirtiler asfalt beton, kaldırımlı balık sırtı ya da, tersine iyice düz yolda mı daha belirgin oluyor?
2. Hız Bu veri çoğu tanılamalar üzerine etki yapar
3. Gerçek Yük: Arabanın bir ya da birkaç yolcu taşıması halinde, uzun bir yokuşu çıkarken ya da inerken aksaklık artıyor mu?
4.Hava Koşulları: Sıcaklık ve nem çoğu hallerde belirgin biçimde etki yaparlar
5 Trafik Ortamı: Serbest yol, çok sayıda duruşları gerektiren kent trafiği, otoyol?
6. Gürültüler. (Çok kez ne olduğu bilinemeyen) sağır bir gürültü mü, yoksa bir gıcırtı mı ? İyice belirlenmiş bir vurma mı, yoksa tersine, yüksek frekanslı bir ıslıklama mı?

Bazı durumlarda gürültünün kaynağını anlamak güçtür, çünkü kimi sesler karoserden yayılarak degı$ir, g-derek jiddetlenır Bir vızıldama kaynağının sol yanda olduğunu iddia eden

bir insan, bunun, az sonra, arkadaki sağ fren balatasından geldiğini anlayarak hayretler içinde kalır (Arkada oturan bir yolcu gürültü kaynağının bulunmasına yardımcı olabilir).

Derleyen: Nizamettin ÖZBEK

avatar
  Subscribe  
Bildir