Otizmin belirtileri, Otizimli çocuk nasıl anlaşılır.

0
46

Otizmin Belirtileri

Zeka özürü olmayan yüksek fonksiyonlu otistik çocukların, zeka özürlü otistiklerden daha fazla belir­ti gösterdikleri saptanmıştır. İleti­şim düşgücü ve sosyalizasyon ek­sikliği en belirgin otizm semptomla­rıdır ve bunlar birarada bulunmakta­dır. Düşünce üzerine düşünme ya da başka bireylerin düşünce yapıları üzerine kafa yorma olarak adlandırı­labilecek beyin işlevi otistiklerde görülmez. Bu işlev, normal gelişme gösteren çocuklarda gelişme süreci­ni etkilemektedir. Bu işlevin sonu­cu olan paylaşımcılık, birinci yaşın bitimine doğru normal çocuklarda gözlenebilirken, otistik çocukta paylaşımcılık gelişmez. İki yaşında ço­cuk öykünme ve düş kurma yetene­ğini geliştirir, oysa otistik çocuğun öykünme yeteneği yoktur. Çocuğun iletişim kurma biçimi ise en önemli belirtidir.

Otistikler, göz göze gelmekten ve dokunmaktan da şiddetle kaçın­maktadırlar. Otistiklerde dönme, nesneleri evirme çevirme gibi tekrarlanan davranışlar görülür. Sallanma, el ovuşturma sıklıkla görülür.

avatar
  Subscribe  
Bildir