Okyanusun en derinde yaşayan ışıklı balıklar. Balıklar ışık yayar mı?

0
153

Işıklı balıklar nerede yaşar

Denizin dibinde yaşayan tüyler ürpertici görünüme sahip canlılar, çoğumuzun hayatında hiç görmediği türden yaratıklardır. De­niz dibinin karanlık uçu­rumlarında yaşayan bu balıklar, önlerinde taşıdık­ları fenerleri ile avlarını kendine çekebilen, kendi­lerinden büyük avlarını yutan adeta birer deniz ca­navarlarıdır.

Günün ağarması esnasında, canlıların 2/3’ü ışık yayan organlara sahiptirler. Bunların arasında 1000 tane balık türü yer alır. Çok yaygın bir balık ailesi olan fener balıkları, adlarını bu özelliklerinden almışlardır. 60’a yakın olan türlerin ancak ışıma yapan organları­nın dağılımına bakarak, ayırt etmemiz mümkün ol­maktadır.

Işık yayma yeteneğine sahip balıklar, avlarını ken­dilerine çekmek için, bu yeteneklerini iki değişik şekil­de kullanırlar. Birincisi yak-söndür metodudur. Bu me­todu kullanan balıklar, avlarının üzerlerine gelmesini beklerler. Devamlı yanan far tipi ışık kullanan balıklar ise avlarını tespit ettikleri anda harekete geçerler.

Işık yayan organlar, boyut ve şekil bakımından farklılık gösterirlerse de, genellikle bardak şeklinde olup, uzun sıralar halinde dizilmiş bir durumda bulu­nurlar. Balıklardaki ışımanın sırrını, en basit şekliyle, parlak bez hücrelerinin bulunmasıyla açıklayabiliriz .

Daha karmaşık bir yapıya sahip olan organlar ise, vü­cut içine ışık geçirmeyen reflektörlü (yansıtıcılı) yapılardır. Kimyasal yollarla elde edilen ışık, merceğe ben­zer bir cisim tarafından toplanır ve kullanılmadan ön­ce, çeşitli renkteki hücrelerin etkisiyle renklendirilir (satır balığında olduğu gibi). Balıkların yaydığı ışık karma­şık kimyasal yollarla elde edilir demiştik: Fosfor tutu­cu lüsiferin, oksijen kullanarak, lusifer azı okside eder ve oksilusiferin oluşumunu sağlar. Bu olayda açığa çı­kan enerji, ışık enerjisi olarak ortama verilir. Demek ki, balıkların yaydığı ışığın sırrı burada yatıyor.

Fakat, bazı balıklar vardır ki, ışık yayma yeteneklerini, organların­da bulundurdukları ışık bakterileri sayesinde kazanıyorlar.

avatar
  Subscribe  
Bildir