Okumak neden önemlidir

0
16

Neden okumalıyız

Çağımız bilgi ve teknoloji çağı­dır. Bu nedenle her birey sa­hip olduğu bu süreç içerisinde oku­malı ve çağa ayak uydurmalıdır. Bir ülke içerisinde bulunan bütün bireyler üzerlerine düşen bu vazifeyi yerine getirirlerse, uluslararası alan­da ülkeleri adına önemli bir çalış­ma yapmış olacaklardır. Bu neden­le bütün hepimiz genç, yaşlı deme­den okumalıyız, bilgi sahibi olma­lıyız. Çünkü okumanınyaşı yoktur.

İnsanlar şu veya bu sayıda ki­tap okumakla kültürlü hale gelmez, kültürlü olmak birikim işidir. Biri­kim sahibi olmanın ise ölçüleri yok­tur. Bir tek kitap okumakla elbet­te dünyaları fethedemeyeceğiz. An­cak bir tane daha, bir tane daha derken bir de bakacağız ki, toplum içerisinde daha rahat konuşabiliyo­ruz, daha rahat kelime bulabiliyo­ruz, daha iyi cümleler kurabiliyo­ruz. Çok kolay bir şekilde mektup­lar, kompozisyonlar yazabileceğiz.
Çeşitli tartışmalara rahatlıkla gire­bilecek, görüşlerimizi çekinmeden söyleyebileceğiz, bu görüşlerin ne­lere dayandığını açıklayabileceğiz. Kısaca boş ve sıradan konuşan in­sanlar olmaktan çıkıp kendimizi bulacağız.

Bütün bu söylediklerimizin ola­bilmesi için tek çare ise “ okumak” tır. Okumak ise vakit ayırmayı bi­lirsek çok kolay, bunun yanında ih­malkar davranıp oluruna bırakır­sak o denli zor bir iştir. Kitapların, dergilerin sayfalarına eğilmek, ade­ta yazıları süzmek, romanların öykülerin, makalelerin o akıcı anla­tımlarına kendini kaptırmak çok büyük bir zevktir. Kendi kendimi­ze verdiğimiz ve çoğunlukla oku­mamak tarafının kazandığı bu sa­vaşı bir zafere dönüştürmek o ka­dar kolay ki. Biraz gayret hem bi­ze hem ülkemize çok şeyler kazandıracak.

avatar
  Subscribe  
Bildir