Napoleon Bonaparte oldu mü, öldürüldü mü? Ölüm sebebi ne?

0
102

Napoleon neden öldü ve kimler tarafından öldürüldü

Resmi açıklamalara göre. I. Napoleon Bonaparte 5 Mayıs 1821’de St. Helena Adası’nda öldü.
Ölüm nedeni mide kanseriydi. Hastalık, dünyanın ya­rısına hakim olmuş hükümdarın, yarım seneden az bir zamanda ölümüne neden olmuştu ve ölüm ra­poru Dr. Antommarchi tarafından imzalanmıştı.

Napoleon’un ölümüyle ilgili bu açıklamaya çok az kişi inanmıştı ve çoğunluğun inanmamasının ne­deni vardı.

İmparatorun hizmetine bakanlar, ömürlerinin son günlerinde Napoleon’un doğal bir ölümle ölme­miş olduğu ve zehirlendiği konusunda ısrar et­mişlerdi.
Napoleon’un kendi de, ölümünden önceki haf­ta “İngiliz oligarşisinin tuttuğu suikastçilerce öldürülüyorum” diye yazmıştı.

Napoleon neyle zehirlenmişti? O yüzyılda çok sayıda zehir biliniyordu, ama bilinmeyen katil, impa­ratoru öldürmek için bunlardan hiçbirini kullan­mamıştı.

Gerek duyulan, kurbanın kuşkuya kapılmasına yol açmayacak tatsız bir zehirdi. Çok kuvvetli olma­yacak, organizmasında yavaş yavaş birikecek ve onu yavaş yavaş öldürecekti. Böyle bir zehir, arsenik ola­bilirdi. Dolayısıyla Bonaparte’ın arsenikle zehirlen­diğine ilişkin başka bir açıklama getirildi.

Ama bu nasıl kanıtlanacaktı? Varsayımların so­nu yoktu. Kuşkuya yer bırakmayacak bir kanıt ge­rekliydi. Tanık kalmamıştı, inceleme amacıyla mezarını açmak saygısızlıktı.
Yine de, acı olaydan yüz kırk yıl sonra İskoç şehri Glasgow’da. Napoleon’un ölümüyle ilgili bir araştırmaya başlandı. Olayla iki tıp doktoru Smith ve Forshufwood ilgileniyordu.

Doktorlar dünyanın birçok müzesine garip bir ricada bulunarak işe başladılar. Koleksiyonlarında büyük Fransızın bir tutam saçı olup olmadığını sor­dular. Şanslarının dönmesi biraz zaman aldı, ama so­nunda ölümünden sonraki saatlerde Napoleon’un başından kesilmiş birkaç saç teli elde edebildiler.
Doktorlar, insan organizmasına alınan arseni­ğin yavaş yavaş saçta biriktiğini biliyorlardı. Eğer Bonaparte’ın saçında arsenik bulurlarsa…

Ama, söylemek yapmaktan kolaydır. Çünkü, saçtaki arsenik miktarı çok azdır. Kuşkusuz kimya­sal analiz yöntemleri kullanılabilirdi. Fakat, yöntem­ler hata olasılığını ortadan kaldıracak kadar duyarlı değildi ve bu işte mutlaka emin olmak gerekiyordu.
O zaman, isveçli fizikçi Wassen de araştırma­ya katıldı.
Saç telleri bir alüminyum silindire koyuldu ve bir­kaç saat süreyle bir uranyum reaktöründe tutuldu.

Saçlar buradan alınıp özel ölçümler yapıldıktan sonra, Napoleon’un gerçekten arsenik zehirlenme­sinden ölmüş olduğu açığa çıktı. Saçındaki arsenik miktarı, normalin on üç katıydı. Dahası, arsenik ufak dozlar halinde, yavaş yavaş verilmişti.
Bilim adamları, Bonaparte’ın gerçek ölüm ne­denini nasıl saptayabildiler? Tek bir kimyasal yön­tem kullanmadan, arseniği nasıl meydana çıkarabildiler?
Bu soruların cevabını “Aktivasyon Analizi” ile açıkladılar.

avatar
  Subscribe  
Bildir