Milli parkların önemi nedir.

0
216

Günden güne hastalanan dünya topraklarına belirli bazı tabiat köşelerini- başta ormanlar olmak üzere- medeniyetin yıkıcı etkilerinden kurtarmak için bazı hayvan ve bitki türlerinin geleceğe doğru uzanmalarını sağlayan “Milli Parklar” dünyanın bütün gerekli nimetlerini içine almış olan eski “Nuh gemisi’ne benzetilmektedir. Dünyada ilk Milli Park “Yellowstone” 1872 de Newyork’ta açılmıştır. Burda bir taraftan belirli hayvan ve bitki bölümleri, bir taraftan da halkın yararlanacağı özel köşeler vardır. Aşağı yukarı bundan bir asır sonra ‘Tabiatın Korunması için Uluslar arası Birlik” adlı organın koruma listesinde 1200 milli park yer alır. Fakat bazı zengin memleketlerde olduğu kadar Afrika gibi bol ormanlı ve vahşi hayvanlı ülkelerde bu parklar turistlerin hücumlarına uğramakta ve ekonomik kazanç ihtirastan da işe karışmamaktadir.

1970 da Japonya’da 284 milyon kişi 23 Milli Parkı gezmiş ve 1 milyar-400 bin dolar kazanç sağlanmıştır. 1971 de İsviçre’nin yalnız bir milli parkını 270.000 kişi görmüştür. 1970’de A.B.D, de turistler bu milli parkların ve dolaylarını gezmede 7.5 milyar dolar harcamışlardır. Bu astronomik gelir sağlayıcı ticari girişimler bu milli parkların çoğaltılmasında rol oynar. Binlerce insanın ziyaretleri ve hatta otomobillerin yeşil alanlara kadar sokulmaları düşündürücü zararlar vermektedir. Bundan ötürü koruyucu tedbirler zorunluluğu doğmuştur. Acaba turistlerin bu aşırı ziyaret merakları ve akınları hangi nedenlere bağlıdır? Belki kalabalık kentli medeni memleketlerde günlük hayat yorgunluktan ve boğucu kirli havalar bu nedenlerden biridir. Fakat Asya ve Afrika’daki çeşitli vahşi hayvanlı parklarda turist hücumu daha eksantrik nedenlere bağlıdır.

Artık insanlığın saldırganlık ruhu büyük kentlerdeki tarihi abidelerden, müzelerden, zengin atraksionlu gazinolardan vahşi tabiat ve hayvan görüntülerine dönmektedir. Fakat bu da tek başına bir neden değildir. Zira bir çok seyyahlar bu vahşi zevklerden yerlerde sürünen türlere, rengarenk kuşlara ve böceklere dönmüyorlar. Birçokları da vahşi tabiat meraklarını belirtirlerken, motellerde yemeklerin zengin çeşnili olmadıklarından Şampanya bulunmadığından şikayet ediyorlar. Turistik broşürlerin ve televizyonların propagandaları etkisi altındaki turistler her şeyi ve özellikle yeni ekzantrik, kamçılayıcı görüntüleri görmek sevdasıyla bu da bir moda salgını halini almaktadır.

Memleketimizde her gün bir çok orman tutuşmakta ve topraklar erozyona bağlı olarak verim kaybetmektedir. Ormanları sırf ekonomik dürtüler ve zevk nedeniyle tutuşturanlar, insan öldürür gibi büyük suç işlediklerini bilmelidirler. Buna ait mesnetsiz özürler, aşırı bir merhamet, ya da çıkarcı ard düşünceler politikası, her halde memlekete zararlıdır. Orman

Prof. Dr.Rasim ADASAL

avatar
  Subscribe  
Bildir