Mikrodalganin insan sağlığına zararları nelerdir?

0
191

Daha pek yaşlı sayılmayan Arthur M. ‘in sağlığı kendisinden çok yaşlı ihtıyarların-kine dönmüştü İngiltere’de Sussex eyaletinde oturan 56 yaşındaki Elektronik Mühendisinin bir gün içinde saçları beyazlaşmış, morali bozulmuş, gözleri çevresini renksiz ve bulanık görmeye, birkaç hafta içindede hiç bir şey görmemeye başlamıştı Arthur tamamiyle kör olmuştu Doktorların tanısı her iki gözde de merceklerin bulanması, katarakt.
Washington’dakı Dış işleri Bakanlığı, Moskova’daki Amerikan Büyükelçiliği memurlarını ve ailelerini Amerika’ya döner dönmez esaslı bir tıbbi muayeneye tabi tuttu Muayene raporları feci gerçekleri meydana çıkarıyordu Doktorlar; diplomatlar ve ailelerinde şimdiye kadar rastlarımayan Kromozon bozuklukları saptadılar, her üç kişiden birinde Akyuvar’ların sayısı müthiş surette artmıştı Bu ve 16 lösemi (kan kanseri) olgusunun teşhis edilmesi üzerine Amerikan Dışişleri Bakanlığı Moskova Büyükelçiliğini resmen “sağlığı bozucu hizmet yeri” olarak ilan etti.
Rusya’da bir uzman işçi grubunun normal olarak belirli sürelerde yapılan sağlık muayenelerinde bunların çoğunun kesin olarak kalp hastalığına aday oldukları ve muayene edilenlerin yüzde 70’inin kanlarında da yüksek derecede şeker bulunduğu saptandı.
Kanser, katarakt, bozuk kromozonlar ve kandaki değişikliklerin, bilim adamlarının korktukları gibi, ortak bir nedeni olmalıydı. Sussex’te gözleri kör olan mühendis. “25 numaralı hastalıktan” dolayı malülen emekli olan 11 kişiden biriydi, 25 numaralı hastalığa gelince, bu elektromanyetik ışınların sebep olduğu bir hastalıktı. Rus işçileri yıllardan beri Radar dalgaları karşısında çalışıyorlardı Amerikalılar ise bulundukları 9 katlı binanın. Rusların gizli haber alma örgülü tarafından devamlı olarak mikro dalgalar altında tutulduğu zamanlarda orada çalışıyorlardı.


Güney İngiltere’de bir Radar ttn uyarma istasyonu. Mikro dalgalan düşman uçak roketlerini zamanında haber verirler.

Aslında amaçları hala karanlıkta kalan elektromanyetik bombardımanın bulunuşu dünya çapında bir etkiye sebep oldu Amerikan Dışişleri Bakanlığı Moskova’daki Büyükelçiliğinin pencereleri önüne metal pancurlar koydurdu, bunlar kısa dalgalı ışınları içeriye geçemeyeceklerdi Moskova’daki mikrodalga olayından sonra bilim adamları mikrodalgaları çok daha esaslı bir surette incelemeye başladılar Bu tür elektromanyetik ışınlar (ki onlar ışık ışınlarından daha uzun, ve alışık olduğumuz radyo dalgalarından daha kısadır) ‘rciO’ların sonuna doğru ilk kez pratik olarak kullanılmaya başlanmıştı – Radar dalgaları olarak Bundan sonra mikrodalgalar o kadar çoğaldı ki, eleştiriciler bir elektronik hava kirlenmesinden söz etmeye başladılar.

Mikrodalgaları iyice (derin) buz tutmuş besin maddelerinin buzlarını bir iki dakika içinde eritiyorlardı Onların sayesinde telefon konuşmaları bir yerden başka bir yere kolayca iletilebiliyor, Mars krateri ile Jüpiter ayları ölçülebiliyordu. Gece gündüz mikrodalgaları ufku, yabancı bir kıtalar arası roketin geçip geçmediğini anlamak amaciyle tararlar Onlar hava trafiğini kontrol ederler, eti pişirirler, ince patates kesiklerini (chıps) kuruturlar, hava meydanlarında da onlardan yolcu kontrolünde faydalanılır.

İnsan vücudunun 10 santimetre kadar derinine girebilen ışık hızındaki bu dalgaların tehlikeli etkileri de vardır Kuwetle atan mikro-dalgalarıvla bilim adamları kurbağaların kalplerim durdurabildiler Hayvanların kafalarına yöneltildiği takdirde bu dalgalar deney hayvanlarının beyinlerindeki o ince ayarlı metabolizmalarını etkilediler Gönderici Radar tesislerinin yanındaki kuşlar bir mikrodalga ocağındaki gibi iyice pişip kızardılar Bu tehlikeli bulguların insan organizmasına ne kadar etki yapabileceği daha tam anlamiyle bilinmemektedir. Amerika Cumhurbaşkanlığı uzak haberleşme ve komünikasyon bürosundan lanet Healer hemşehrilerini teskin etmek için “Biz tehlikeli ışınlarla sarılmış bir denizin ortasında değiliz”, demiştir. Fakat bu şekilde insanları teskine çalışan sözlerin arkasında daima bir kuşku duyulur.
“Birçok insanlar ise hala görmedikleri şevlerin onlar için bir tehlike olabileceğine inanamazlar”, diyor Amerikalı gazeteci Paul Brodeur, “Ben son on yıl içinde görmediğimiz birçok şeylerin bizi öldürebileceğini öğrendim”. Brodeur Amerikan ordüşünda uzun zaman gizli haberleşme servisinde çalışmış ve son günlerde kısa dalgalı tehlike üzerine bir kitap da yazmıştır. “The Zapping of Amerika = (aşağı yukarı) Amerika’nın öldürülmesi”
Bu yapıtında Brodeur, Amerikan silahlı kuwetlerini, elektronik ve haberleşme endüstrisinin başındakileri, mikrodalgalarının muazzam tehlike potansiyellerini ve sonuçlarını, bunları çok iyi bilmelerine rağmen, kamu oyundan saklamakla suçlamaktadır.
Cerçekten bu heryerde bulunan dalgalarla bazı hastalıkların meydana çıkması arasında birçok acayip paraleller görülmüştür. Baltimo-re’daki John Hopkins Üniversitesinden Profesör Abraham Lilienfeld örneğin, babaları Radar tesislerinde çalışan ailelerde oldukça sık mongoloid çocukların doğmuş olduğu saptanmıştır.

Finlandiya’da Karelien ilinde İkinci Dünya Savaşından sonra kanser ve kalp enfarktüs vakaları birden bire artmıştır, tahmin edilen nedeni ise şudur Ladoğa Gölünün karşı kıyısında Ruslar muazzam bir Radar erkenuyarı tesisi kurmuşlardır Rus bilim adamları zayıf mikrodalgaların bile başağrısına, sinirlenmelere sebep olduğunu, iştahayı ve bellek gücünü azalttığım saptamışlardır Santimetre kareye on miliwattlık bir güç, Federal Almanya ve ABD’de kapalı mikrodalga devrelerinin veya terapi aygıtların dışarıya saçabilecekleri azami güç olarak kabul edilmiştir ve fazlasına müsaade edilmemektedir, oysa Rusya’da ve Doğu blok ülkelerinde bu 1000 kat daha fazladır.
Polonya’da yapılan bir incelemeye göre yalnız yarım miliwattlık bir yüklemede organizmın, bakterilere karşı seferber edilebilme yeteneği zayıflamaktadır
Amerikan Silahlı Kuwetlerinin mikrodalga tehlikesini ne dereceye kadar gizli tuttukları şım-dilik bilinmemektedir Bu hayret edilecek bir şey de değildir. Zira Amerikan ordüşünun bir gizli ajanı geçenlerde korkunç bir haber ortaya attı Askeri uzmanlar bunun üzerine bir insanın kalbini durdurabilecek bir radyo frekansının araştırılmasını istediler.
Brodeur kitabında “biz elektronik bir Demok-les Kılıcının altında yaşıyoruz” diye yazıyordu Gerçek olan şey bu silahın gittikçe keskinliğini arttıracağıdır Son yıllarda mikrodalga yayan aygıt ve tesislerin sayıları da. örneğin radyo ve radar tesisleri ve bağlantıları, artmıştır Amerika’da Massachusetts eyaletindeki Cape Cod’da bu işten endişelenen halk şimdiden yeni bir süper mikrodalga anteninin yapımını protesto ettiler “Pave Paws” adını taşıyan dev bir beton siperi andıran bir erken uyarma tesisi Kuzey ve Cüney Atlantikte düşman denizaltı roketlerini arayacaktır.

Bu sırada Amerikalılar kendilerini dünyanın 1 numaralı enerji tüketicisi olmaktan çıkarıp ebediyen petrole bağımlı olmaktan kurtaracak olan uzaydan enerji sağlama projesinin bütün faydalarını bir tarafa bırakarak bu girişimin suya düşmesi olasılıklarını düşünmek zorundadırlar Bu bilindiği gibi muazzam bir uydu-güneş gücü enerji santrali projesidir ve güneşin enerjisini yakalayarak bir mikrodalga demeti aracılığı ile dünyaya gönderecekti.

STERN’den

avatar
  Subscribe  
Bildir