Midyeler hakkında bilgi.

0
189

Midyeler nerede bulunur?
Midyeler denizlerin sahil hattından başlayarak en derin bölgesine kadar bütün zemini kaplayan bentik bölgesinin 0-50 m derinliklerinde yaşayan hayvanlar olup omurgasızların iki kabuklular sınıfında, incelenirler.

Dünya denizlerinde, başta Avrupa olmak üzere, Kuzey Afrika ve Amerika’ya kadar geniş bir yayılım alanı olan midyelerin ülkemiz denizlerinde yaşayan türü “Mytilus galioprovincialis” (LA-MARC 1819)’tir. Akdeniz midyesi olarak da bilinen bu tür, Karadeniz ve Marmara Denizi’nin her tarafında. Ege Denizi’nde ise İzmir Karaburun’a kadar bulunmaktadır. Yüksek tuzluluk nedeni ile Akdeniz sahillerimizde görülmemektedir.

Midyeler ne yer ve hangi ortamda yaşar?
Bu hayvanların yaşamı çevresel etkenlerden ısı ve tuzluluk ile sıkıca ilgilidir. Midyenin vücut aktivitesi % 0.15 tuzluluk değerinde durur. % 018-20 tuzlulukta gelişme en iyi durumdadır. % 036-40 tuzlulukta İse gelişme durur. Gelişme için en uygun su sıcaklığı ise 15-16°C dir Midyenin gelişmesi 8°C’de yine durur. Hareketsiz hayvanlar olarak da bilinen midyeler, kendilerini dipte bir zemine tespit ederek yaşarlar. Dolayısıyla avlarını yakalarken enerji harcamadıkları için, enerjilerini et ve kabuk yapımında kullanırlar. Üreme mevsimi olan ilkbaharda ise, enerjilerini cinsi olgunluk için harcarlar. Larva dönemlerinde planktonik yaşam süren bu hayvanlar, yaşam süresinin ilk 2-3 haftasını su içinde bir yere tutunmadan geçirirler. Daha sonra ise, deniz altında tutunacak bir ortam ararlar. Midyeler zemine tutunmak için ayak tarafından çıkardıkları ipliklerini kullanırlar.
Tutunma zeminleri olarak iskele direkleri, dubalar, batıklar, gemi marinaları gibi yerleri ve çökelmiş organik artıkları seçerler. Deniz taşıtlarının karınalarına tutunan midyeler bu taşıtların hızını kestikleri için bu hayvanlara “Fouling organizmalar” da denir. Kendilerini bir yere tespit eden hayvanların beslenme, büyüme ve üreme gibi faaliyetleri, akıntılar, ortam ısısı, asılı haldeki maddeler, tuzluluk gibi çevresel etkenlere doğrudan bağlıdır. Ot obur hayvanlar olan midyeler, suda asılı haldeki parçacıktan solungaçları ile süzerek besinlerini alırlar. Solungaçların süzme sistemi hücre içi sindirim için çok uygun olan nanoplanktonları ve 3-5 mikron çapındaki partikülleri gayet iyi alabilir. Süzme hızı 15°C de 1.86 lt/saat, süzme süresi ise 1 günde 18.5 ile 24 saat arasında değişir. 3 ml/lt çözünmüş oksijenin altında süzme durur. Midyelerin midesindekiler incelendiğinde, genellikle tek hücreli canlılardan bakterileri, diyatomlan, dinofiagel-latlan aldıkları görülür.
Akıntılı bölgelerdeki midyeler, akıntıların bol oksijen ve organik artık taşıması sonucu hem beslenirler, hem de hayvanın bütün larvalan denizin her tarafına yayılır. Küvetti akıntılar ise midyelerin ortama tutunmasını zorlaştınr. özellikle Karadeniz ve Marmara Denizi’nde büyük setler oluşturan bu doğal yataklar, sessizce ve sabırla değerlendirilecekleri günü beklemektedirler. Öyle ki; 1 kg, kabuklu midyeden 200-230 gr, et elde edilmektedir. Bu etin sindirimi kolaydır ve kaliteli bir hayvansal gıdadır.

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir