Meteorların (Gök Taşlarının) fiziksek ve kimyasal yapıları.

0
74

Meteorların kimyasal yapılarının. Miliman tarafından spektromlarının incelenmesi sonucu bileşimlerinde Fe. Ni, Ca, Mg’a ait parlak çizgilere sahip olduğu tespit edilmiştir. Bütün meteoritlerin bileşimlerinde yeryüzünde bilinen elementlerden başkasına ve her hangi bir canlı hayat izine rastlanmamıştır. Millman gök taşlarını havası boşaltılmış özel kaplarda ısıttığında bileşimlerinde Co.„ CO, N. CH., gazlarının bulunduğunu tespit etmiştir.
Yapılarının incelenmesi sonucu Gök taşlarını yani meteoritlerin 3 Ayrı gurupta tasnifinin uygun olduğu görülür.
a)    Demir Meteoritler: Bütün büyük meteoritler (gök taşları) bu guruptandır. Bu gurubun bileşimlerinde 90 demir geri kalan kısmı ise değişik oranda nikel, kobalt ve bakır madenleri bulunur, yeryüzüne düşenlerin çoğunluğu demir bileşimli gök taşlarıdır. Bunların kabuk kısımları 1500 C ye kadar ısınmaktadır.
b)    Demirli Meteoritler: Bunların bileşenlerinde çeşitli oranlarda demir ve nikel karışımı bulunmaktadır. Görünüşleri sünger görünümündedir. Bu sünger görünümündeki cismin deliklerinde silikatların mevcudiyeti görülmüştür.
c)    Demirsiz meteoritler: Daha çok silisyum ve magnezyum ihtiva ederler.
Büyük kütleli meteorlar atmosfere girdikten sonra yeryüzüne yaklaşırken gök gürlemesi meydana getirirler. Bu ses parlaklık görülüşünden bir kaç dakika sonra uzak bölgelere kadar duyulur. Meteorit atmosferden geçerken, geçtiği yol boyunca sıcak buharları genişleyerek meteor izi denilen parlak bir iz bırakırlar. Bu izler bazı defalar Atmosferde yarım saat kadar kalırlar.

avatar
  Subscribe  
Bildir