Meteorit nedir? Meteorit taşı

0
84

Gök taşları ile ilgili ilginç notlar

Gök taşları ile ilgili bir kaç ilginç noktadan bahset­mek yararlı olacak. Gök taşları, bildiğimiz gibi gökte kayıp giderler, fakat kimi zaman yere düşerler. Yere düşen gök taşlarına meteorit adı verilir Dünya’nın bü­yük kısmı okyanuslarla kaplı olduğundan, meteoritle­rin büyük kısmı elimize geçmeden yok olur.

Atmosferde ısınarak birden suya dalan gök taşları un ufak olur ve denizin dibine gider. Yine de karalara dü­şen gök taşları incelenmiş ve dünyada var olmayan yeni bir elemente rastlanmamıştır. Dünyada meteorit­lere ait pek çok iz vardır. Bu izlerin en büyüğü Kuzey Amerika’daki Hudson körfezinin güney doğu kısmı­dır. Atlasla incelendiğinde bile bir gök taşı çukuru ol­duğu anlaşılmaktadır. Gök taşlarının açtıkları izlerin en ilginçleri, insanlarda açtıkları izlerdir. Bu güne kadar 20 civarında insan, gök taşı isabet etmesi yüzünden yaralanmıştır. Uzayda binlerce yıl boyunca, milyonlar­ca kilometre yol alan gök taşının, belirli bir açıda at­mosfere girerek yere ulaşması ve hatta birine isabet etmesi son derece ender, komik ve şaşırtıcı bir olaydır.

Bilindiği gibi, kuzey kutbu, altında herhangi bir kara parçası olmaksızın, denizin üzerinde yüzmektedir. Ya­pılan araştırmalar; kutupların onbinlerce yıldır sürekli soğuk olduğunu göstermektedir. Bu ne­denle, onbinlerce yıldır üstüste biriken kar ve buz, yüz­lerce metre kalınlıkta, dev bir ada meydana getirmiş­tir. Bunun gök taşları ile ne ilgisi var diyebilirsiniz. Fakat vardır. Kuramsal olarak altında herhangi bir kara par­çası olmadığından, Kuzey kutbunda hiçbir taş olma­ması gerekir; fakat zaman zaman Kuzey kutbunda taşlara rastlanmaktadır. Bu taşlar Dünya’ya ait değil­lerdir. Kuzey kutbunda bulabileceğiniz her taş mutla­ka bir gök taşıdır. Gök taşları, yüzlerce yıldır durmadan Dünya’nın her yerine olduğu gibi Kuzey kutbuna da düşmektedir. Herhangi bir kara parçasına düşen gök taşı, doğal nedenlerle toprağa karışıp yok olur; fakat Kuzey kutbuna düşen bir gök taşı toprağın olmadığı bu buzdan adada kar ve buzun arasında sıkışıp du­rur. Kutup buzları arasında tonlarca gök taşı bulun­duğu tahmin edilmektedir.

avatar
  Subscribe  
Bildir