[Matematikçi] Isaac Newton biyografisi, hayat hikayesi, buluşları (1642~1727)

0
232

Ustası Galileo gözlerini dünyaya kapadığı yıl Newton uzak bir adada öksüz ve çelimsiz bir yavru olarak doğmuştu. Babasını doğumundan önce yitirmişti.. Ama 1642 yılının Noel gecesi İngiltere’nin Colsterworth kentinde, cılız bir yavru bahtsız bir dul anneye umutlar getiriyordu çocuk yaşadı, normal doğanlardan daha kalıcı ve başarılı hizmetlerde bulundu, önce köy okulunda okudu. Bir gece yaptığı uçurtmanın kuyruğuna lambalar bağlayıp yıldızlar arasında havalandırması halkı heyecana sürükledi. Onu Crantham’daki Kraliyet Okuluna verdiler. Orada kendini ezmek isteyen büyük sınıftan ve soylu bir çocukla kavga etti.. Bu olay kafasında yeni bir düşünceyi kıvılcımlandırdı: Yükselmek, üst sınıflara ulaşmak gereği… Birdenbire o yıl ilk kez sınıf birincisi oluverdi. Bir ara öğrenimi bıraktı Ama 1663’de Trinity Colleje’ine girerek 1665’de orayı bitirdi. Dimağ yükü içinde Latince, klasik tarih, Yunanca, mantık ve geometri ile matematik ve fizik bilgileri birbiriyle ilişki ve buluşku olanakları arıyordu. Işığın kırılması konusunda deneylere daldı. Kendinden önce bu yolu geçenlerin eserlerini okudu Descartes, Kepler bu sıradan sayılır Işığın, prizmadan geçirilerek kırılmak suretiyle tayf’a (görüntü) ayrıştırılabileceğini gördü. Bu gün hala Palomar dağında bulunan 5 m çapındaki dev mercekli teleskop’un atası odur 1672’de o aynalı teleskopunu Kraliyet Kurulu’na sundu. Böylece Kurula üye seçildi.

Madde evren, ışınım ve maddeden meydana gelmektedir. Işık, ışınım çeşitlerinden biridir. Bununla ilgili tüm kanunlar, ısı ve radyo ışınımları gibi diğer ışınım türleri için de geçerli olur. Işığın ölçülmesi ve özellikleri işte bundan dolayı önemliydi. Artık bundan sonra maddeden oluşan evrenin ikinci yarısını ele almak gerekiyordu. Bahçesinde otururken bir elmanın ağaçtan düşüşüyle, yer çekimi kanununu buluşu gözlerini parlatmıştı. O görüntü Bilimcimizi, Kepler’in “Gezegenlerin Hareketleri” düşüncesine götürdü: “Gezegeni yörüngesinde tutan kuvvetin, etrafında döndüğü merkeze olan uzaklığın karesi ile ters orantılı olması gerektiği” sonucunu çıkardı. O’nun büyüyüp yetiştiği ortam, önceki ustaları Copernicus ve Galileo gibi katı Katolik din bağrıazlığı ile kaplı değildi. Hele Magna Carta’nın yazıldığı ülkede, yüzyılların özgürlük rüzgarları esiyordu. Newton’un Yer çekimi Kanununu buluşu 1666 yılına rastlar. Alçak gönüllü, ağırbaşlı ve derin düşünceli büyük bilim adamı, PRİNCİPİA adlı eserini yayınladığı zaman ünü birden geniş kitlelere yayıldı. Sonraları Diferansiyel – İntegral hesabını buluşu. Leibniz’le Newton arasında bir çatışma konusu edilmişse de buluşun şerefi birinci de kalmıştır.
Son çatışma konusunun otoritelerce haksız Yorumlanışı kendisini hayal kırıklığına uğrattı. Yeni buluşlarını sürdürme hevesi tavsadı. Bir aralık Fransız Bilim Akademisine üye seçildi, öneri üzerine Bilim Adamı, 1703’de Kraliyet Kurulu Başkanlığını kabul etti. İşte Optics adlı eseri bu sıralarda yayın alanında görüldü. Bundan böyle 1705 yılında Kraliçe Anne tarafından O’na Şövalyelik payesi verildi. Bu nişan ve Unvana layık ilk bilim adamı olmak şerefini de kazandı. Fizikçi’nin buluşları ve evreni çözüm sırları hakkındaki yöntemi şuydu; “Bir düşünce kesinlikle bir sonuç ve kanaat oluşturmadıkça onu yayınlamamak. Bu yüzden el yazması kitaplarının çoğu yıllarca basım ve yayın beklemiştir.

Sir İsaac Newton seksen beş yaşında iken Kraliyet Kurulunun bir toplantısına başkanlık ettiği sırada hastalandı. Yatağa düştü 20 Mart 1727’de ışıklarını aydınlattığı bu dünyaya gözlerini yumdu. İngiliz ünlülerinin yattığı Westminster Abbey Kilisesinde gömülüdür.
İşığın ve ışınların sırrını çözen ve yerçekimi kanunu ile uzay gezegenleri bulmacasına açıklık getiren bu İngiliz Bilimcisi tüm insanlığın da oğludur.

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir