Manyetik alanın canlılar üzerindeki etkisi. Elektromanyetik alan ve kanser

0
28

MANYETİK ALANLARIN CANLILARA ETKİSİ

Amerikalı araştırmacı W.C Scott’un JAMA der­gisinde yayınlanan bir yazısına göre, manyetik alan­ların canlılar üzerinde ilginç etkileri olmaktadır. Man­yetik alanlar, hücre içi kalsiyum dengesini bozarak hücrelerdeki oksidasyonları hızlandırırlar, manyetik alanlar bu yolla kanseri arttırmaktadır.

Elektroman­yetik alanlar hipofiz bezinin melatonin salgılaması­nı durdurur. Oysa melatonin bağışıklık sistemim uya­ran hormonlardan biridir. Bilindiği gibi, bağışıklık sis­temimiz (B ve T lenfositleri ve antikorlar) yalnız mik­roplarla değil, kanser hücreleriyle de savaşmakta­dır. O halde melatonin azalışı kansere yol açabile­cektir. Gerçekten de elektromanyetik alanlar, meme ve prostat kanserim arttırmaktadır. Paradoksal ola­rak elektromanyetik alanlar, kanser hücrelerinin bü­yümesi için gerekli olan ornithine dekarboksilaz en­zimini azaltarak kanser hücrelerinin büyümesini ya­vaşlatmaktadır.

Zayıf elektromanyetik alanlar (1-1,5 gauss. 1 gauss = 0.0001 tesla), sıçanda kimyasal yolla meydana getirilen sara nöbetlerini önlemekte ve morfinin ağrı kesici etkisini azaltmaktadır.

avatar
  Subscribe  
Bildir