Loch ness canavarı gerçek mi? işte loch ness ile ilgili bulgular.

0
244

İskoçya daki ünlü loch ness canavarı!
Uzun bir süredir İskoçya’daki Loch Ness gölünde bir canavar yaşadığı yolunda haberler geliyor. Bazılarına göre Loch Ness canavarı Ingılizlerin bilinçaltı derinliklerinde gezen bir hayaletten başka birşey değildir. Bilimsel bir çalışma şunu göstermiştir: Gölün dibinde binlerce yıldır çürümekte olan dev ağaç gövdeleri, içlerinde biriken gazların etkisiyle yüzeye çıkıp tekrar dibe batabilir. Bu olay “canavar”ın birçok kereler görülmesini açıklayabilir. Ne var ki diğer bazı Ingiliz bilim adamları, bu gölün dibinde çok büyük bir hayvanın yaşadığına adları gibi inanmaktadır. Bunlardan biri Bilimsel Araştırma Derneği adına bir ekibin başında canavarı arayan Adrian Shine’dır.
Birinci bulgu: Tahminlerin aksine canavar gölün dibinde yeterli yiyecek bulabilecektir. Loch Ness gölü hayata pek uygun değildir: bulunduğu enlem, 32 güneş alışı ve kayalıklar İçinde bulunuşu nedeniyle mikroskobik bitkileri (fitoplankton) azdır. Buna karşı sıcaklığı bütün yıl aynı kalır, yüzeyi donmaz ve az miktarda da olsa çürümüş bitkiler, hayvanların solunumu için gerekli oksijeni sağlar.
Göl, ırmaklar aracılığıyla denize bağlanmıştır. Bu sayede belli aralarda som balıklarının göçüne tanık olur. Yıl boyu som balıklan ve deniz alabalıkları göle gelir ve 10 ay kaldıktan sonra yumurtlar. Yavrular denize yüzer ve 1-5 yıl sonra tekrar göle dönerler. Bu balıklanır bazıları 20 kg gelir.
O halde canavarın beslenme sorunu yoktur. Bu besinlerin çok derinlerde de bulunduğuna emin olmak için Adrian Shine ekibi, gölün 220 m derinliğinden örnekler aldılar. Bu şekilde gölün dibinde tallı-su som balıklarının ve hayvancıkların yaşadığı anlaşıldı: Chironomid’ler (bir sivrisinek türü larvası), kabuklulardan, balçık solucanları ve buzul çağından kalma türler.
İkinci bulgu: Birmingham Üniversitesi araştırıcılarının da katıldığı bir seferde sonar cihazı içeren bir gemiyle gölün derinlikleri tarandı ve orada aktif bir hayat olduğu kanıtlandı. Batıklara bağlı olabilecek “parazitler ekarte edildikten sonra, birçok defa çok büyük ”cisim”lerin hızla hareket ettiği tesbit edildi. Bunlardan biri 69 metre derinlikte 68 saniye izlendi ve sonra 3 km/saat hızla 114 m ‘ye indiği gözlendi.
Acaba bu canavar mıydı? Dünya nüfusunun 3 katı kadar cesedi içine alabilecek bu 7500 milyon m3’lük gölde daha aranacak çok şey var.

avatar
  Subscribe  
Bildir