Kuşlar yuvasını nasıl yapar? Kuşlar hakkında bilgi?

0
76

Kuşlar muhteşem yuvalarını nasıl yaparlar

Bütün hayvanlar az çok çalı çırpı kullanır, fakat en çok kuşlar çalı çırpı toplar ve bunlardan yuva ve­ ya beşik kuşlarının yaptığı gibi “ mutluluk yuvası” yapar. Doğadaki harika dengenin bir eseri olarak bazı erkek kuşlarda, dişilere güzel gözükebilmeleri için parlak renkli tüyler vardır. Avustralya ve Yeni Gine’de yaşayan beşik kuşunun erkeği ise, bu süslenmeden nasibini alamayan bir canlıdır.

Parlak tüylerini kabartarak, dişisine kur yapa­mayan bu zavallı kuş, onu kendisine çekebilmek için yalnız cinsel birleşmeye yarayan bir mutluluk yuva­sı yapar. Tüyleri ne kadar donuk renkliyse, süslü ga­gasıyla topladığı çiçek, tüy, parlak cisimler, çakıllar, deniz kabukları vb. ile süslediği beşiği veya mutlu­luk yuvası o kadar göze çarpıcıdır. Bu kuş, ağaç ka­buklarını fırça gibi kullanarak, yuvasının içini bile ya­bani böğürtlen suyuyla boyayarak güzelleştirir. Bir­kaç günde bitirilen bu yuva sürekli süslenir. Bazı Chlamydere türü beşik kuşları böyle bir tapınak yap­mak için, 3000 çalı çırpı parçası ve 1000 kadar çakıltası kullanır. Doğabilimcilere göre bu kuşların ge­lişiminin belli bir noktasında cinsel uyarılma olayı, tüylerin parlaklığından dış cisimlerin parlaklığına kay­mıştır.

Fakat çalı çırpı kullanma sanatında en yetenekli olan kuş, şüphesiz Ploceides türünden bir çeşit çulha kuşudur. Tropik Afrika’da yaşayan bu kuş, palmiye yapraklarından yuva örer ayakları ve gagasıyla ina­nılmaz karmaşıklıkta, dayanıklı ve sık bir “dokuma” oluşturur. Gerçek bir dokumacı gibi çözgü ve atkı iplikleri kullanır. Bitki lifleri arasında en kuvvetli ve en esnek olanlarını seçerek, onlara düğümler ve buk­leler yaptırır. Ustaca birbirine geçen dalcıklardan en yenileri, daha önce oluşturulmuş ilmeklere geçer.
Dokumanın bazı noktaları, kille yapıştırılarak güçlen­dirilir. Bu kuşlar koloni halinde yaşadıklarından, tek bir dal yüz kadar yuvayı içerebilir. Birbirine komşu bu yuvalar dev bir kovanı andırır.

Ağaç kurtları da çalı çırpı, kum taneleri, bitki par­çaları ve hayvan kabukları kullanarak, kendilerine ko­ruyucu bir kın yaparlar.

avatar
  Subscribe  
Bildir