Kuşlar neden öter? kuşlar arası iletişim ve kuş otüşleri hakkında bilgi.

0
430

Kuş bilim ile uğraşanların (ornitologların) kuşların ötüşünü incelemek için yalnız kulaklarını kullandıkları zamanlar çok gerilerde kaldı. Günümüzde ornitomelografi denen teknik kullanmaktadır. Çeşitli aygıtlar kuşların otüşlerini düzenli olarak kaydetmeye ve diğer seslerden ayırmaya yarıyor titreşimleri kaydeden aygıtlar (ossilografi), sesleri kaydeden aygıtlar (sonografi) ve diğer aygıtlar. Bir kuşun ötüşünü teybe alarak kendisine dinletmek, istenen ötüşü istendiği zaman duymak ve hatta deneysel amaçla otüşlerde değişmeler yapmak artık zor değildir. Bu metotlar yardımı ile şimdiye kadar incelenmemiş davranışlar izlenebilmekte ve kuşların otüşlerinin hayatlarında ne kadar önemli bir rol oynadığı anlaşılmaktadır.

Ötme Çok Güçlü Bir Haberleşme Aracıdır
Bütün hayatlar gibi kuşların hayatı da problemlerle doludur kuş üstünlüğünü kabul ettirmek, bir eş bulmak onu kendine bağlı tutmak ve yavruları büyütmek zorundadır. Bu problemleri çözmek için ses bir haberleşme aracı olarak kullanılmakta olup otüş bu haberleşmenin en üstün şeklidir. Şurasını da iyice belirtmek gerekir ki duygusal olanların inandığı gibi kuşlar ötmek için yaşamazlar * kuşlar yaşamak için ötmek zorundadırlar.

Yaşamı süresince bir kuş birkaç çeşit “çığlık” atar Işık uyarılarına eşlik eden ve erişkin kuşların dikkatini çekmeye yönelik yavru kuş çığlıkları, çağırma, bir araya gelme, alarm vs, çığlıkları. Çiğlik asla bir sıra veya fraz (müzik cümlesi) şeklinde birleşmeyen 4-5 notadan yapılmış bir iki hecelik kısa bir sestir Birçok kuşlar yalnız bu sesi çıkarabilir.

ötme sesleri daha zengin oluşları ile çığlık dan ayrılırlar ötme bir seri notadan ibarettir; bu notalar müzikde motif denen gruplar halinde birleşir, motifler de kendi aralarında birleşerek fraz’ları (müzik cümlesi) yapar. Fraz’lar arasında sık sık kısa aralıklar bulunur ki bunlar kuşun ötüşüne karakteristik bir ritm verirler.

avatar
  Subscribe  
Bildir