Kunduzlar evlerini nasıl yapar, nerede yaşarlar? Kunduzlar hakkında bilgi

0
113

Kunduz yuvasını nasıl yapar

Kunduzlar, gerçek odunculardır. Dişlerini ve ayaklarını kullanarak ağaç keserler. Kunduzlar, in­sanlar gibi su kanalları, ağaçtan kulübeler, yeraltı in­leri ve özellikle akarsular üzerinde barajlar yaparlar.

Bu barajların uzunluğu 120 m’yi bulabilir. 25 kg kadar gelen bu kemirgenin kesici dişleri 80 kg’lık bir çiğneme kuv­veti sağlar, insanda ise bu kuvvet 40 kg kadardır.

Bir dişi ve bir erkek kunduz bir aile kurunca, ilk iş olarak evlerini yapabilecekleri bir ırmak veya dere ararlar. Uygun bir yer bulunca, anüs bezlerinden çı­kardıkları birkaç damla yağ (castoreum) ile bu böl­geyi işaretlerler; bu, buranın kendilerine ait olduğu­nu ifade eder. Sonra bu sevimli kemirgenler, giriş kapısı daima su altında olan bir çeşit ağaç kulübe yaparlar. Bu amaçla akarsu üzerinde dallardan bir ba­raj yaparak, suyun akışını yavaşlatırlar ve suyun yük­selerek yapay bir göl oluşturmasını sağlarlar. Bu ba­raj yukarıdan bakıldığında, düz bir çizgi şeklindedir; fakat ırmağın hızı arttıkça dışbükey (konveks) bir bi­çim alır. Kunduzlar, su bendinin ırmağın aşağısına bakan yüzünün dik, yukarısına bakan yüzününse 45° eğimli olması gerektiğini bilirler. Kunduzların, kullan­dıkları malzemenin dayanıklılığını anlamak konusun­da doğuştan bir yetenekleri vardır. Barajlarına mal­zeme sağlamak için, uzun ve kalın ağaçları devir­mekten bile kaçınmazlar. Dibini kemirdikleri ağacın hangi yöne düşeceğini anlayabilirler ve bu yönü, ağacı en iyi kullanabilecekleri şekilde ayarlarlar.
Ağaç onlara kütük, kazık, kiriş ve çubuklar sağlar.

Kunduzlar, bütün bu parçaların kabuklarını önce diş­leriyle soyar ve sonra onları baraj yapmada kullanır­lar. Ağaç parçalarını, baraj yaptıkları bölgeye ya ken­di açtıkları kanallarda yüzdürerek veya topluca çe­kiştirerek getirirler. Kazıkları yere çakmayı bilmedik­lerinden, onları taşlarla ağırlaştırırlar. Yığdıkları dal­ları, kil ve ölü yapraklardan yaptıkları bir harçta bir­birine yapıştırırlar. Bu harç, su geçirmediği gibi, su­yun aşındırıcı gücüne de çok dayanıklıdır. En oriji­nal mimarileri içinde barındıran doğayı ve onun, bu birbirinden mükemmel güzelliklerini hep birlikte ko­ruyalım diyoruz.

avatar
  Subscribe  
Bildir