Kullanılmış sular yeniden kullanılabilir mi?

0
87

Kullanılmış suların yeniden kullanılabilir duruma gelebilmesi için tabiatta, milyonlarca yıldır sü­regelen arıtma tekniklerinin uygulanması; yani su­yun güneş enerjisi yardımıyla buharlaştırılması, kirleticilerinden ayrılması ve daha sonra da bize ya­ğış olarak iadesi gerekmektedir. Buna rağmen, su­yun yetersiz kaldığı kurak dönemlerde ya da belli bir miktar suyun çok fazla kişi tarafından paylaşılması­nın zorunlu olduğu büyük kentlerde hızla boşalan yeraltı suyu kaynaklarının insan eliyle yeniden doldurulması mümkün olamaz mı? Bu sorunun ce­vabı “ evet” tir.

Kullanılmış sular ileri derecede arıtıldıktan son­ra, aşırı çekim nedeniyle düşmüş olan yeraltı suyu seviyesinin yükseltilmesi mümkündür. Yapay bes­leme adı verilen bu yöntemde kullanılan su, ileri de­recede arıtılmış su olabileceği gibi, nehir, göl ya da kaynak suyu olabilmektedir.

Yerel hidrojeolojik şartlara bağlı olarak besle­me, sızdırma havuzları, sızdırma hendekleri ya da enjeksiyon kuyuları ile yapılabilir.

avatar
  Subscribe  
Bildir