Kraliçe arı ile ilgili bilgiler

0
17

Ana arının önemi

Bir arı kolonisinin en önemli bireyi ana arıdır.
Kolonide ana arıdan başka, işçi arılar ve erkek arı­lar da bulunur. Hatta işçi arıların nüfusu 60 ilâ 80 bin arasında, erkek arıların nüfusu ise 2-5 bin civa­rındadır. Oysa kolonide 1 tane ana arı vardır. Ancak, bu bir arı koloninin bütün karakterlerinden sorum­ludur. Ana arının yokluğu, diğer arılar tarafından he­men algılanır ve bu yokluğu algıladıklarını, örneğin vızıltı ile ifade ederler.

Vızıltı diye nitelendirilen bu sesin ardından gömeç yapımının hızla durması, gı­da toplama ve tarla faaliyetlerinin azalması izler. Ko­lonideki uyumlu iş düzeni durmuştur Havalandırma işiyle görevli arılar, komşu koloniye göç ederler, ta­bi ki bu koloninin ana arısı vardır ve anasızlık daha birçok değişikliklerle hissedilir.

avatar
  Subscribe  
Bildir