Kitap okumanın insanlara ve topluma katkıları (Kitap ve Toplum)

0
122

Kitap, bir medeniyet ölçüsüdür. Bir ülkede basılan kitapların muhtevası, türleri, baskı tekniği ve adedi, kitap dağılım sistemi ve satış miktarı o ülkenin uygarlık düzeyini belirler.
Kitap, evrensel medeniyetin bir parçasıdır Öyle bir parça ki, bizi hemen hemen beş bin yıl evveline. Mısır’ın papirüsüne, Asuri ve Keldanilerin alçıdan yapılmış tabletlerine, Anadolu’nun parşömenine ve milattan 213 yıl evvel kağıdın Çin’de keşfedildiği günlere, o medeniyetlere götürür. 15 yüzyılda Gulenberg’in matbaayı kurmak ve kitap basmak için son kuruşunu harcayıp borca girmesine, sonra da kurduğu o matbaayı alacaklısına terketmesine kadar her şey, tarihin genel yapısı içindedir Ne var ki kitap artık doğmuş, yazı teksir edilmiş ve elden ele dolaştığı gibi kütüphanelerde de okumak isteyenlerin emrine verilmiştir
Kitap medeniyetin, dolayısıyla fikrin gelişmesine hizmet ettiği gibi, medeniyet ve sanat da bilgilerin kağıt üzerine tespit edilerek gelecek nesillere kalmasına ve hayal gücünün zorlanarak kültürün gelişmesine hizmet etmiş ve böylece bugüne kadar gelinmiştir.
Kitap medeniyetin, dolayısıyla fikrin gelişmesine hizmet ettiği gibi, medeniyet ve sanat da bilgilerin kağıt üzerine tespit edilerek gelecek nesillere kalmasına ve hayal gücünün zorlanarak kültürün gelişmesine hizmet etmiş ve böylece bugüne kadar gelinmiştir.

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir