Kimler depresyona girer, Depresyon kimlerde görülür?

0
50

Depresyon Kimlerde Daha Yaygındır?

Hemen tüm dünyada olduğu gi­bi, ülkemizde de ruhsal çökkünlük­lerin, kadınlarda erkeklere göre 2-3 misli yaygın olduğu görülmektedir.
Bireylerin cinsiyetleriyle birlikte medeni durumları da dikkate alın­dığında ise en yüksek risk altındaki grubun yalnız yaşayan, ayrılmış ya da dul kadınlar; riskin en düşük ol­duğu grubun ise evli erkekler ol­duğu anlaşılmaktadır.
Depresyon çocukluktan yaşlılığa her yaşta gelişebilen bir ruhsal bozukluktur. Ancak, yaş etkeni yine cinsiyetle birlikte ele alındığında, depresyon yaygınlığının kadınlarda 35-45 yaş grubunda; erkeklerde ise 45-65 yaşlarında zirveye ulaştığı görülmektedir.

Öte yandan, düşük sosyo­ekonomik düzeyde olmak, özellikle yitim niteliği taşıyan yaşam olay­larıyla daha sık ve daha erken dönemlerde karşılaşmak; işsizlik ve göç gibi etkenler, depresyon riskini artıran psikososyal değişkenlerdir.

avatar
  Subscribe  
Bildir