Kalp krizi geciren birine neler olur

0
20

Enfarktüs Geçiren Bir İnsanı Ne Gibi Olaylar Beklemektedir?

1) Kalp atışları bozulabilir kalbin hızlanması, ya­vaşlaması ve düzensizliği (aritmi), kalp uyarı iletim sisteminde bloklar (kalbin kendi elektriğinin ikide bir kesilmesi veya yavaşlaması).
2) Kalp pompa göre­vini yapamaz olur (kalp şoku: Tansiyon < 90 mm Hg, deri soğuk, terli ve morarmış, idrar saatte 20 cc altına düşmüş, bilinç bulanmış).
3) Kalp yırtılması.
4) Kal­bi sol ve sağ yarılara bö­len perdenin (septum) de­linmesi.
5) Kalp içi parmaksı çıkıntılardan (papiller kas) birinin kopması sonucu mitral kapak yetmezliği.
6) Sol karıncık duvarının kısmen bağ do­ku halini alışı sonucu balonlaşma (sol karıncık anevrizması), bunun için­de sıklıkla pıhtı oluşması ve bu pıhtıların organlara atılışı, ayrıca anevrizma kasılamadığından kalp yetmezliği; anevrizma EKG’de sürekli yüksek ST’lerle ve ekokardiyografi ile teşhis edilir.
7) En­farktüsün genişlemesi.
8) Kalp içinde pıhtı oluşması ve bundan kopan parça­ların herhangi bir organa giderek yeni hastalıklar baş­latması.
9) Kalp dış zarı iltihabı (perikardit) (2-3 gün)
10) Enfarktüs sonrası sendrom (Dressler sendromu): Enfarktüsten sonraki 6 hafta içinde ateş, kalp dış zarı ve akciğer zarı iltihabı ile beraber zatürree. Nedeni vücudun kendine bağışıklık kazanışı (otoimmünite).

Enfarktüslerin °/o 10-20’si komplikasyonsuz, % 80-90’ı komplikasyonludur. % 75-95 olguda kalbin ölümcül olabilen düzensiz atışları (aritmi, özellikle ventriküler ekstrasistol, ventrlküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon, kalbin hızlanması veya yavaşlaması ve bloklar). % 60 olguda akciğerleri su basması (pülmoner ödem), °/o 10’unda kalp şoku (ölüm oranı °/o 70), % 1-5 kalp yırtılması (en sık 5. gün kan, kalp ile perikard zarı arasında toplanarak kalbi sıkıştırır: Kalp tamponadı ile ölüm), % 15-40 kalpten organlara ve bacak toplardamarlarından akciğere pıhtı atışlar.

Pıhtı eritici (flbrinolitik) tedavi yeterince erken başlatılmazsa, koroner damarda pıhtı erimesine rağ­men enfarktüs oluşur. Bunun nedeni, kas hücrele­rine Ca hücum etmesinin onları iş göremez hale ge­tirmesidir (stunning). İlk 4 saatte doku plazminojen aktivatörlerinin damardan verilmesi % 70 olasılıkla tıkalı damarı açar ve hayat kurtarar.

Enfarktüse bağlı ventriküler fibrllasyonda (kalp atışlarının durarak kalbin yaprak gibi titremesi) hasta ölmüş gibi gözükür; bilinç, nabız ve solunum yoktur; fakat kalbe göğüs üzerinden elek­trik şoku verilerek bu durum giderilebilir. Enfarktü­se bağlı ventriküler fibrilasyon geçirenlerin °/o 87’si elektroşoktan sonra normale döner; bu elektroşok ventriküler fibrilasyonun başlangıcından itibaren 4 dakika içinde verilmeli, o zamana kadar hastaya ağızdan ağza solunum (hayat öpücüğü) ve göğüs dı­şından kalp masajı uygulanmalıdır.

 

avatar
  Subscribe  
Bildir