James Clerk Maxwell’in çocukluk çağları

0
292

Ondokuzuncu yüzyılın bu Ünlü matematikçi ve fizikçisi erken yaşlarda matematikte üstün bir başarı göstermiş ve on beş yaşında orijinal bir tezi Edinburg Kraliyet Cemiyetine vermişti. Bu çalışma o kadar güzel yapılmıştı ki bir çocuğun bu eseri meydana getirebilmesi büyük yankılar meydana getirmişti. Bu karşılaştırmalar, üstün zekanın etkisini ve önemini belirtmekle beraber, konuyu iyi seçmenin, çalıştığı zaman konuya konsantre olmanın kendini diğer düşüncelerden izole etmenin, mantığın ve olanakların verdiği kuvvetle yılmadan çalışmanın, arada gerekli değerlendirmeler yapmanın, olumlu kadar olumsuz ihtimalleri de düşünmenin, çalışma kadar yerinde dinlenmeyi bilmenin de, yaratıcı güçteki büyük rolünü göstermektedir.Dinlenmede meslek dışı meşgalenin (hobby) yararını yirmi yıl kadar evvel Genel Müdürlükte verdiğim bir Konferansta belirtmiştim. Bu konuşmada insana yaşama zevki sağlayan birçok canlı örnek vermiş ve meslek dışı bu amatörce çalışmaların bazen de meşhur şahaserleri yaratmış olduğunu belirtmiştim. Tarihte öyle kimseler vardır ki yalnız bu “hobby”lerınin yaratığı şahaserlerle tanınırlar, esas mesleklerini çok kimse bilmez. Buna örnek olarak Ahmet Vefik Paşa’nın “Moliere”den adapte piyeslerini söyleyebiliriz. Daha pek çok misal verilebilir. Son olarak iki tipik örnekle yetineceğim:Çok meşgul bir bilgin olan Einstein, keman çalarak dinlenirdi İlk atom bombası çalışmalarına katılmış olan ünlü teorik fizikçi “Feynman”, davul çalarak yorgunluğunu gidermektedir, hatta bir çok üniversitede okutulan meşhur üç ciltlik ’Lectures On Physics” adlı eserinin başında davul çalarken görülen bir resmi vardır.Sonuç olarak şöyle diyebiliriz Çalışmaya, dinlenmeye, eğlenceye ayrı ayrı değerlerini ve haklarını vermek sağlık ve başarıda en büyük etken olabilir

avatar
  Subscribe  
Bildir