İpekli Çardak Kuşu hakkında detaylı bilgi.

0
399

İpekli Çardak Kuşu (satin bowerbird, Ptilonorhynchus violaceus)’nun gördüğü her mavi cisme sahip olmak istediğini biliyor muydunuz? Mavi renkli her şey onun dikkatini çeker ve onu hırsızlık yapmaya sürükler. Aslında Avustralya’nın Yağmur ormanlarında yaşayan bu lacivert renkli kuş, yaşam ortamında mavi renkli cisimler bulmadığından çevredeki yerleşim alanlarının çöplüklerinde avlanmakta ve buraları sanki yağmalamaktadır, örneğin, metal kapak, çamaşır mandalı, cam-şişe kırığı, sigara paketi ve benzeri taşınabilir ne bulurlarsa, kendi yuvalarına götürürler, yeter ki mavi olsun. Kuş mavi ganimetleri için yuvasına yakın ve paspas genişliğindeki tabanı düzeltilmiş bir alana ot ve dallarla döşeyerek Sergi yeri hazırlar Burada insan yapısı mavilikleri ormanın öz malı olan tüy, salyangoz yuvası, çiçek ve böcek kitinleri ile sanatsal birleşim haline getirir.

Aslında İpekli Çardak Kuşu güneş ışığında Mavi-Lacivert bir renk alır. Işıksız bir yerde gerçekte uzak akrabası olan karga görünümünde ve onun kadar siyah renklidir. Ortallama 28 cm, uzunluğundaki bu kuşların aynı zamanda Avustralya ve Yeni Gine’nin renkli Cennet Kuşları ile yakın akraba olduklarını bilmek şaşırtıcıdır.

Cennet Kuşları ve İpekli Çardak Kuşları bilim dilinde Arena Kuşları olarak sınıflandırılmaktadır. Bu biçimde adlandırılmalarının nedeni her türün erkeklerinin yaklaşık 1 Km den daha geniş bir alana gereksinme duymalarıdır. Aynı zamanda Arena olarak adlandırılan bu alanda erkek kus kendi bölgesini belirler ve onu karşıtlarına karsı savunur Çiftleşme zamanı geldiğinde erkek ancak bu alanda çiftleşmekte dir. Cennet Kuşu erkekleri dişilerini göz alıcı, renkli tüylerim göstererek kandırırken. İpekli Çardak Kuşları mavi gömü lerinden yararlanmaktadırlar.
İpekli Çardak Kuşu gömüsünün temelini kendi tüy rengine çok yakın renk tonu gösteren eşyalar oluşturur. Kuş, hangi renk tonlu cisimleri toplayacağını büyük bir olasılıkla daha doğuştan bilmektedir. Erkek kus kendi tüy rengine uygun renkli cisimlerle monoton bir dünya yaratmayı amaçlamaktadır. Mavi rengin dalga uzunluğu dişiler tarafından ayrımlanmakta, bu rengin dışındaki tüm renkler dişilerin ilgisini çekmemektedir.
Her ne kadar beyaz renkte Lekeli Çardak Kuşları ve kırmızıya düşkün. Yakalı Çardak Kuşlarının aşk çardakları az değişiklikle İpekli Çardak Kuşunun mavi cennetine benzerse de, diğer iki türün serbest uçan dişileri maviliğin ALBENİSİNE kapılmazlar. Cennet Kuşları ailesinin 40 ayrı türünün serbest uçucuları diğer tür erkeklerinin tüyleri karşısında sanki sarhoş olmuşçasına coşabilir ve çiftleşebilirlerse de, çıkacak yavrular hem döl verimi yönünden tamamen kısır olacağı gibi, hem de tecimsel yönde tür ayırtlarını taşımayan niteliksiz melezlerdir.

Mavi tiki olan kuşlarda bu gibi yanılmalar hiçbir zaman olmaz. Ancak erkeğin aşk yuvası diğer karşıtların dikkatini daha kolay çekeceğinden, sonucu çoğu kere kanlı olabilecek arena kavgaları bu türde olağandır.
Tek renge düşkünlüğün yanı sıra İpekli Çardak Kuşunun kendine özgü diğer tutkuları da vardır: Haziran’da yağmur zamanı ile birlikte çiftleşme mevsimi başlayınca, erkek dinlenmek bilmeyen uğraşa koyulur.

Bazı Ornitoloğlar tarafından harman yeri, diğerlerince avlu diye adlandırılan sergi yerinin tabanını kalın altlıkla döşer, üzerine sanatsal bir çardak inşa eder. Sonra bin, iki bin yumuşak dalı gagası ile toprağa çepeçevre sokuşturur. Bu gizli kameriyye her şeyden önce sağlam temellere oturtulmalıdır. Çünkü, daha sonraki balayında kuvvetli kanat vuruşlarına dayanması gereklidir. İlk bakışta bu yapı benzeri yok gibi görünürse de, birbirine sık çakılan dallar özgün yuya davranımının uzantısıdır.Çardağın biçim ve yapı gereçleri kuluçka folluğun anımsatmakta olup, dişi kuşun çiftleşmeye karşı olan tüm dirençlerini yok eder.

Erkeğin görülmeye değer yuvası çapkın bir erkeğin garsoniyerinden çok, türün devamlılığını sağlayan çiftleşme durağı’dır Yağmur ormanında bu tür yapıya rastlayan dişiler çoğalmayı sağlayacak erkeğe yakın olduklarını kolayca anlarlar.
Yaklaşık altı ay süreyle çardakta erkek çiftleşmeye hazır gelecek dişiyi bekler.
Bundan sonra genç anneler yuvalarını erkekler gibi orman toprağında değil, tepelerdeki yüksek ağaçların doruklarında alışılmış çanak yuva biçiminde hazırlar. Yavrular yumurtadan çıktığında tüm bakımları anneye aittir. Baba çardağının kırılan ve bozulan kısımlarını onarır ve mavi kolleksiyon’unıı genişletmek için çevreyi dolaşır. Erkek maviye olan düşkünlüğünü topladığı eşyalarla tümden gideremez. Ucunu gagasıyla fırça gibi işlediği ağaç kabuğuyla, üzümsü meyve suları ve salyası ile hazırladığı mavi boya’yı çardağının iç duvarlarına sürer.

Araç ve gereç kullanılımmırı yalnız insanoğluna ait olmadığı kısa bir süreden beri bilinmektedir. Hayvanlar da yemlerini elde etmek için bazı yardımcı gereçler kullanmaktadır. Ancak İpekli Çardak Kuşu örneğiyle konu yeni ve estetik bir boyut kazanmaktadırAcaba burada insanlığın takı özentisinin basit örneği mı söz konusudur? Çok sayıda gelişim araştırıcısı bu kanıdadır Hatta Charles Darwin Çardak Kuşlarının şeytanca düşüncelerinin insanın evriminde önemli katkıları olduğunu kabul etmekte: güzellik duygusu için en geçerli kanıtı Çardak Kuşlarında görmekteyiz. Çardak yapı tarzı monotonun dışında çeşitlilik göstermektedir. En ilginç olanı çardak içinde bulunan süs ve görkemdir.

Süs ve taki’ların dişiler tarafından en iyi şekilde görülebilmesi için erkek çardağını açıklığa ve güneş alan yerlere kurar. Aynı bir pusula gös-tergeci gibi çardak duvarları güneyden kuzeye uzanan bulvarı andırır. Mavi gömü güneşin geldiği yöne yerleştirilmiştir. Avustralya güneşi öğle üzeri Kuzeyden ışıdığından daha iyi parlaması için mavi süsler kuzey kapısına yerleştirilmiştir. Erkek kuş güney kapısından girdiğinde kuzeyde parlayan mavi süslerin ışıltısı da üzerine yansıdığından cinsel çekiciliği bir kat daha artar. Bu olay erkeği kışkırtır ve doyum dansına başlamasına yeter.
Dişinin arkasından yüksek sesli çığlıklar dansın ilk belirtilendir. Harman kanatlarını çırparak dolaşır, daha sonra bedenini bir sağa, bir sola döndüzerek sonunda yeşil tüylü dişi kuş gelinceye kadar çığlıklarına devam eder Dişisini gören damat dansını cazibeli sıçrayışlarla sürdürür.

Çiftleşme uğraşının en yüksek noktası dişinin güney kapısından girıpte mavi ışıltılara doğru gitmesiyle belirlenir. Erkeğin sanki kan beynine sıçramıştır, gözler her şeyi göstermektedir: ilk önce çakmaklaşır, iris rengi mavi iken kırmızı menekşeye döner. Kanat ve kuyruk saçakları kabarır, dişiye arkadan yanaşıp sanki birdirbir oynarmış gibi üzerinden atlar. Harman yerindeki dans ortalama 10-30 dakika sürer. Daha sonra cinsel birleşmenin hemen öncesi hayvanlar evreninin görülecek en görkemli olayı meydana gelir. İpekli Çardak Kuşu erkeği kolleksiyonunun en güzel parçasını — bir çiçek, bilya veya sigara paketi olabilir— gagasına alarak dişiye doğru centilmence uzatır. Bu mavi sungu ile erkek dişisine karşı ya gerçekten centilmenlik yapmak istemektedir, ya da dış görünümünde yok olan yakışıklılığı kapatmak için mavi takı kullanmayı amaçlamaktadır.

İpekli Çardak Kulunun genç erkekleri 7 yıl süreyle dişiler gibi yeşil beneklidirler. Daha sonra tüy değiştirirler ve gelişmişler gibi koyu siyah görünüme bürünürler Bu kuşlarda alışılmışın dışında çok uzun bir zamandır Erkekler yeşil dönemlerim çiftleşme dansı talimi ve çardak inşaatı için gerekli teknik bilgileri öğrenmekle geçirirler.
öteki kuş türlerinde rastlanan düğünler İpekli Çardak Kuşu düğununün yanında sönük ve yoksul kalır, zira erkek albenisini ancak bu yolla oluşturur. Acaba Çardak ve Kolleksiyonu renkli tüylere nazaran erkeğin dişiye karşı çekiciliğini arttırmakta mıdır ?

Söz konusu kuşların ataları bir zamanlar alaca renkliydi Yakalı Çardak Kuşu çiftleşme zamanında boynunun arka bölgesinde kalan renkli tüylerini kabartır ve boynunu sağa-sola döndüzerek ortaya çıkan pembe tüyleri gösterir. Amerikalı Ornitolog bu konuya ilişkin olarak gri başlı Çardak Kuşunun çiftleşme sürecinde aynen Yakalı Çardak Kuşları gibi boyun tüylerini kabarttıklarını ancak türlerinin evriminden kalan bu alışkınlıklarının boyun tüylerinin renkli olmaması nedeniyle pek işe yaramadığını bildirmektedir. Ornitolog Cilliard ayrıca mavi-siyah renkli Çardak Kuşlarının yakın akrabaları olan Cennet Kuşları gibi bir zamanlar rengarenk olduklarını, dişilerini renkli tüyleriyle cezbettiklerini, evrim sürecinde çeşitli mutasyonlara uğrayarak renk değiştirdiklerini ileri sürmektedir. Aslında renk mutasyonu türün korunması bakımından İpekli Çardak Kuşu lehine olmuştur. Renk mutasyonu sayesinde kuş yırtıcı kuşların gözlerinden uzak kalmayı başarabilmektedir. Ancak kuşun geliştirdiği yeni davranım sadece dijilerin değil, aynı zamanda dü$manlarmın da dikkatini çekmektedir: Aşk çardağı ve mavi gömü. Kuşların evrimi içinde İpekli Çardak Kuşunun çiftleşme dansı yaşamak için savaşmak anlamına gelir. Darwin kuramına göre canlıların çevre etkilerine karşı koyabilmeleri için koşullarına uyumları ön koşuldur Çardak Kuşlarının atalarına göre belirsiz renkli yeni mutant tipleri Darwin’in cümleleriyle: doğanın garip bir seleksiyonudur. Kalıtsal kurallara bağlı olarak gelen her kuşakta ayıklanma ıraları (karakterleri) aynen görülmektedir. Amaç doğaya karşı koyabilmek için daha çok çoğalmaktır.
İpekli Çardak Kuşları Darwın’in bu kuramını çoğalma programlarında olduğu gibi uygulamaktadırlar Yani bir çiftleşme mevsiminde mümkün olduğu kadar fazla dişi ile çiftleşmektedirler Açıkça poligrami demek daha doğrudur. Cennet Kuşları ve Çardak Kuşlarının büyük ataları Avustralya’ya göç ettiklerinde tek eşe bağlılığa inanıyorlardı. Daha sonra inançlarında ilkelleşme başladı Buna neden tür nüfusunun kısa sürede patlama derecesinde çoğalması zorunluluğu olmalıdır. İpekli Çardak Kuşları bugün de poligram yaşamaktadırlar
Dişi kuşların kızgınlık dönemi çok kısa sürdüğünden, türün devamlılığını sağlamak amacıyla her erkek çok sayıda dişi ile çiftleşmekte, büyük bir özenle hazırladığı, boyadığı, en göz alıcı eşyalarla döşediği çardağını türün devamlılığı için kullanmaktadır.

avatar
  Subscribe  
Bildir