İnsanlığın yaratılış amacı nedir? İnsan ve Evrim Üzerine Değişik Bir Görüş.

0
204

İnsanlık neden var? insanlığın var olma sebebi nedir?
Bedenin, hepsi de kendine özgü görev ve çalışma biçimleri olan çok sayıda değişik organları (üniteleri) var. Bir yanda bedene enerji sağlayan sindirim sistemi, diğer yanda bu enerjiyi bedenin çeşitli noktalarına ileten dolaşan sistemi, öte yanda bedenin çeşitli noktalarında ve ünitelerinde oluşan artıkları bedenden dış ortama aktaran boşaltım sistemi ve daha niceleri. Bütün bu üniteler neden var? Amacımızı biraz daha vurgulayabilmek için soruyu değişik bir şekilde soralım: Söz konusu üniteler kimin için çalışıyorlar? Bu soruya klasikleşmiş bir karşılık verilmiş olmasını istemiyoruz.

Bedende bütün diğer üniteleri yöneten ve denetleyeni bir sinir sistemi ve bu sistemin merkezinde de “beyin” adlı bir ünite var. Beyin, çeşitli aktif ve pasif kısımlardan oluşan bir “bellek ünitesi” oluşturuyor. Bu ünitenin aktif kısımları, “düşünme eylemi” nin gerçekleştirilerek “bilgi üretilmesi” ini sağlayan baz’ı oluşturuyor. Bedenin temel görevi bizce bilgi üretmektir. Üretilen bilginin ne işe yaradığı, ne için ve ne gibi bilgilerin üretilmesi gerektiği sorununu şimdilik ileriki bir aşamaya bırakalım.

Bedenin sistem modelini çizelim. Bu basit diyagramından (kutulu çizim) anlaşılacağı üzere, bedenin dış ortama aktardığı, yegane ürün “bilgi”dir. Bu üretim de bellek birimince oluşturulmaktadır.

Bellek birimi dijital bir sistemdir. Diğer birimler ise analog çalışan ve çoğunlukla mekanik sistemlerdir. Bu ön hazırlığa dayanarak diyoruz ki: “Bedendeki bütün üniteler, bellek Ünitesinin bilgi üretme işleminde gerekli enerjiyi sağlamak, başka bir deyimle bellek ünitesini beslemek amacıyla var olmuşlardır.”

Bu hipotezle insanın geçmişine bir göz atalım :
Türler arasındaki evrimi ileri süren Darwin, insanın bir hayvan türünün evrimiyle ortaya çıktığını söylüyor, insanın yeryüzünde görülmesine kadar ortaya çıkan türler ve bu türlerle insan arasındaki benzerlik, bize bu türlerin yeryüzü koşullarında en verimli bilgi üretimini yapabilecek yapının saptanmasına ilişkin bir dizi deneyin ürünleri olduğu izlenimini vermektedir.

Şüphesiz, insanın bilgi üretme işlemine en elverişli yapıda olduğunu iddia edemeyiz. Nitekim, bu eksiklikleri giderebilmek için çeşitli bilgi işlem makinelerı yapılıyor. Acaba gelecekte, yeryüzünde insandan daha gelişmiş bir varlık ortaya çıkabilir mi? Akla hemen robotlar geliverecek. Robotlar, yeryüzündeki doğal varlıklar tarafından üretilen yapay varlıklardır.

Biz, doğal bir yapıya sahip varlıklardan söz ediyoruz. Konuyu açıklığa kavuşturabilmek için bir örnek verelim:

İnsanı maymun yaratmamıştır. Diğer taraftan insan maymundan ürememiştir. Bu, her iki türün kromozom yapıları arasındaki farklılığa dayanan bir görüştür. Gerçi kromozom yapıları üzerinde oynayarak DNA moleküllerini uygun şekillerde kodlayarak, değişik bir tür elde etmek olasıdır. Ancak burada sorun, kodlamayı kimin yapacağı ve evrim deneyinin programının insandan sonraki aşamasında nelerin saklı olduğudur.

Bu noktada Darwin’i hoş gördüğümüzü belirtmemiz yerinde olacaktır. Çünkü onun; sistem tasarımı, sibernetik, elektronik disiplinlerinden haberi yoktu.

Yazar : Taner ŞENGÖR

avatar
  Subscribe  
Bildir