İnsanların çoğu neden sağ elini kullanır? – işte cevabı.

0
173

Günümüzde, insanların yüzde 90’ı sağ ellerini kullanıyorlar. Bu, bizi, sağ ve sol elini aynı oranda kullanan ve insana en yakın tür kabul edilen cüsseli Ape (bir cins kuyruksuz maymun)’dan ayıran önemli bir özelliktir. Antropologlar, bu konuya ilişkin İki soruya yanıt arıyorlar. Tercihli el kullanma alışkanlığı neden ve ne zaman ortaya çıktı? Antropoloji literatüründe, neden sorusuna henüz doyurucu bir yanıt yok. Ancak, ne zaman sorusuna artık daha kesin yanıt verilebiliyor. İlk insanların taş aletlerini hangi elle yonttuklarına ilişkin tarih öncesi buluntular, bu soruya açıklık getirmektedir.
Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesi ve İnsanın Kökenini Araştırma Enstitüsünden Nicholas Toth’un, ilk insanların yaptığı biçimde taşlan yontarak gerçekleştirdiği deneylerden elde ettiği sonuçlar, tercihli el kullanımının ne zaman ortaya çıktığını sürpriz bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu konudaki ipucu, ilk insanların taşları yontarken dökülen parçaların biçiminde yatmaktadır. Sağ elini kullanan insanların kırarak oluşturdukları taş parçalarının çoğunda,hilal şeklindeki kırılma yüzeyi taşın sağ tarafında yer almaktadır. Bu doğal bir sonuçtur. Çünkü, sağ elini kullanan kişi, alet yapacağı taşı, daha pasif olan sol eliyle kavrayarak bir seri parça kırdığında, kas uyumunu sağlamak için el, şekilde de görüldüğü gibi saat yönünde sürekli döner. Solak kişi bunun tersini yapar. Bu olayın iç yüzü Toth’un yaptığı deneylerle anlaşılmıştır.

Herhangi bir arkeolojik sitede yaşamış ilkel insanların hangi ellerini daha çok kullandığını anlamak için yapılacak iş, yontulan taşın dış yüzeylerini de muhafaza eden taş yongalarını toplamak ve yarım ayın en çok hangi tarafta olduğunu saptamaktan ibarettir. Sayımda, orijinal dış yüzeylere sahip parçalar dikkate alınmaktadır. Toth bu işlemi, Kuzey Kenya’daki Türkana Gölü’nün doğusunda bulunan 1.5 ve 2 milyon yıl eski 7 arkeolojik sitede ve İspanyada 250.000 yıl eskiye giden bir yerleşme bölgesinde gerçekleştirdi. Bunların hepsinde, sağ el kullanma eğilimi baskın çıktı. Kenya’daki parçalar % 57ye % 43, ispanya ‘dakiler ise % 61’e % 39 sağ el lehinde sonuç veriyor. Sağ elini kullanan Tothun kendi deneyleri sonunda ortaya çıkan 1569 uygun parçada yaptığı sayım, % 56’ya % 44 eğilimini yansıtmıştır. Toth, bu oranın, bundan daha fazla küçülemeyeceğini, çünkü alet yapımına yönelik taş kırmanın beceri isteyen bir iş olduğunu ve amaca uygun parçaların ender olarak art arda kırılabildiğini, dolayısıyla bu konuda hünerli olan ilk insanların bu oranı daha da yükseltebildiğini savunmaktadır.

Bu durumda, 2 milyon yıl önce yaşamış olan ilkel insanların (olasılıkla Homo habilis) yonttuğu taşlar, günümüz insanı ile (Toth) aynı şekli göstermektedir. Buradan gidilerek, sağ elin daha üstün olarak kullanıldığı gerçeğinin, çok önceleri gelişmiş bir topluluk özelliği olduğu ortaya çıkarmaktadır.

Science’dan

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir