Hipnoterapi hangi durumlarda yapılır, hipnoz hangi hastalıklarda kullanılır?

0
93

Hipnozla teşhis ve tedavi

Bir teşhis ve tedavi metodu olarak hipnozun uy­gulanışı o kadar geniştir ki, cilt hastalıklarından ka­dın doğum hastalıklarına, diş hekimliğinden çocuk sağlığı ve hastalıklarına kadar tıbbın hemen bütün dallarında uygulanması vardır. Ama daha çok psi­şik kökenli, tıpta psikosomatik hastalıklar olarak isim­lendirdiğimiz hastalıkların ve organik olarak isimlendirdiğimiz hastalıkların tedavisinin yanısıra, bunların semptomlarının veya ağrılarının giderilme­sinde kullanılabilmektedir.

Hipnoterapi ile faydalı olunabilen hastalıklardan, çocuklarda daha çok olmakla birlikte büyüklerde de görülebilen gece yatak ıslatmasında oldukça başa­rılı sonuçlar alınabilmektedir. Bunun gibi psikojenik empotans tedavisi, kekemelik tedavisi yapılabildiği gibi, çok ağrılı olan Zona Zocater denilen virütik cilt hastalığında da ağrılar başanyla giderilebilmektedir.

Ağrı tedavisi açısından benzer olarak trigeminal nervali ağrıları, fantom ağrıları da hipnozla ba­şarılı olarak tedavi edilebilmektedir. Ayrıca hipnoz, anestezi ve aneljezide, yani ağrı ve duyuyu kaldır­mada ve bazı hastalıkların tedavisinde olduğu ka­dar, alışkanlık ve bağımlılık tedavilerinde de uygulanabilmektedir. Bunlara örnek olarak da ön­celikle sigara alışkanlığı ve alkol bağımlılığı söyle­nebilir. Ayrıca çok yeme alışkanlığı sebebiyle oluşan şişmanlık tedavisi de yapılabilmekte ve “trikotillomani” denilen saç yeme alışkanlığı, tırnak yeme alışkanlığı gibi alışkanlıkların tedavileri de ba­şarıyla uygulanabilmektedir.

 

avatar
  Subscribe  
Bildir